Paues Åberg Communications - Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Vi hjälper uppdragsgivare att nå ut med finansiell kommunikation bland viktiga intressenter såsom aktieägare, investerare, myndigheter och övervakare.

I detta ingår att definiera och kartlägga intressen, formulera strategier, arbeta fram ett investerarnarrativ och genomföra insatser inom finansiell kommunikation.

Vårt erbjudande innefattar:

  • Kommunikationsstrategi & investerarnarrativ
  • Aktieägaranalys
  • Investerarrelationer
  • Transaktionsrådgivning
  • Ägar- och investeringsmöten samt roadshows
  • Ägarstyrning
  • Årsredovisningar och andra finansiella rapporter
  • Medierelationer