Vår expertis

Finansiell kommunikation

Vi rådger er kring hur ni kan hålla en aktiv, planerad och begriplig kommunikation med investerare och andra relevanta målgrupper och därigenom få en positiv påverkan på bolagets värde.

Konkurrensen om uppmärksamheten hos investerare är knivskarp. Samtidigt måste de allt hårdare kraven på korrekt, relevant och begriplig kommunikation upprätthållas.

Lyckas inte bolaget leverera aktieägarvärde riskerar man att få svårt att anskaffa nytt kapital, eller så tryter tålamodet hos aktieägarna. I värsta fall drabbas man av allt på samma gång.

För att skapa uppmärksamhet och en vilja att investera krävs en aktiv och tydlig kommunikation. Vi erbjuder rådgivning i hur ni kan interagera med aktieägare och vilken strategi som är mest lämplig för att uppnå era mål. Ofta är utgångspunkten en begriplig och intresseväckande equity story. Den beskriver verksamheten, unika fördelar och framtida möjligheter och syftar till att skapa förståelse och tillit hos investerarna.

Vi på Paues Åberg har många års erfarenhet av strategisk rådgivning inom investor relations, finansiell rapportering, M&A och börsnoteringar. Vi bistår er både i de strategiska frågeställningarna och i utförandet av händelserelaterad kommunikation eller i den löpande kommunikationen med investerare.

Vår expertis:
  • Kapitalmarknadstransaktioner
  • Börsnoteringar och kapitalanskaffningar
  • IR och finansiell rapportering
  • Equity story
  • Hållbarhet och ESG
  • Positionering och investerarenkäter
Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Anna Spängs
Manager

070-810 54 78
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg