Vår expertis

Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation och goda investerarrelationer ökar möjligheterna till rätt värdering och lägre kapitalkostnader. På Paues Åberg erbjuder vi helheten inom finansiell kommunikation – från strategi till det praktiska genomförandet.

Konkurrensen om uppmärksamheten hos investerare är knivskarp. Lyckas inte bolaget leverera och synliggöra sitt aktieägarvärde riskerar man att få svårt att anskaffa nytt kapital, eller så tryter tålamodet hos aktieägarna. För att skapa uppmärksamhet, förtroende och en vilja att investera krävs en aktiv och tydlig kommunikation. Samtidigt som kraven ökar att kommunikationen ska vara korrekt, relevant och begriplig.

Paues Åberg erbjuder strategisk rådgivning kring hur ni kan interagera med aktieägare och andra intressenter på kapitalmarknaderna. Utgångspunkten är en begriplig och intresseväckande equity story som syftar till att skapa förståelse och tillit. Den fungerar också som en plattform för bolagets övriga strategiska kommunikation. Vi ser hållbarhet som en integrerad del av bolagets equity story som också bör avspeglas i bolagets finansiella rapportering. Investerare och andra intressenter vill förstå hur bolaget påverkar sin omvärld och hur man arbetar för att etablera en mer hållbar verksamhet.

Samtidigt stödjer vi er i genomförandet av er kommunikationsstrategi och bistår i att skapa en aktiv, noggrant planerad och begriplig investerarkommunikation, och följer med er hela vägen. En viktig del är framtagandet av bland annat årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och delårsrapporter.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg