Integritetspolicy

Paues Åberg Communications värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Därtill följer vi rekommendationer från PR-branschens branschorganisation PRECIS. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Paues Åberg Communications samlar in och hur denna används.

integritetspolicy-paues-aberg

Vi kan samla in information när du interagerar med vår sajt, mail och poster på sociala medier, eller om vi interagerar personligen med dig eller ditt bolag. Vi gör detta för att tillhandahålla relevant information om våra tjänster samt för affärsändamål.

Genom att godkänna policyn i samband med att du anmäler dig som prenumerant på Politiska Dagar, andra utskick från oss eller om du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med att du söker arbete hos oss, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvar

Paues Åberg Communications AB, med organisationsnummer: 556989-6193, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inte annat skriftligen avtalats.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i samband med att du anlitar oss som kund, anmäler dig som prenumerant på Politiska Dagar eller andra utskick, anmäler dig till evenemang vi anordnar eller om du ansöker om arbete hos oss.

De personuppgifter som Paues Åberg Communications behandlar kan innefatta ditt namn, uppgift om arbetsgivare, din e-postadress och telefonnummer samt historik kring dina prenumerationer och deltagande i våra evenemang.

Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst bli struken ur vår register genom att skicka oss ett mail på info@pauesaberg.se

Hur skyddas personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi såväl tekniska säkerhetsrutiner som organisatoriska strukturer för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det innebär bland annat att vi sparar uppgifter om kunduppdrag för att kunna hantera till exempel reklamationer även efter avslutade uppdrag.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till vår postadress Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Ändringar i integritetspolicy

Paues Åberg Communications förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på www.pauesaberg.se

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg