Paues Åberg Communications - Public Affairs

Public Affairs

Vi hjälper uppdragsgivare att ta till vara sina intressen i samhällsdebatten och i det politiska beslutsfattandet på kommunal, nationell och europeisk nivå.

I detta ingår att blottlägga och tydliggöra mekanismer bakom opinioner och beslut, samt att föreslå förhållningssätt och praktiska insatser för påverkan.

Vårt erbjudande innefattar:

  • Omvärldsanalys
  • Kartläggning av politiska positioner
  • Scenariobeskrivning
  • Dialog med myndigheter och förvaltningar
  • Debattartiklar
  • Rapportskrivande