Vår expertis

Public affairs

Politiska förändringar kan komma fort. På Paues Åberg hjälper vi er att analysera politik och samhällsdebatt samt genomföra insatser som påverkar i rätt riktning.

Alla branscher är i dag reglerade på något sätt. Den reglering som gäller för ett företags verksamhet är dessutom ofta under översyn någonstans, om det så är i kommun eller riksdag, i svenska myndigheter eller inom EU:s institutioner.

Samtidigt påverkas politiken i dag mycket av den vidare samhällsdebatten, där vissa problem snabbt kan få mycket utrymme. Och andra kan få betydligt mindre, trots att de är viktiga.

För att fatta kloka affärsbeslut krävs därför både kunskap om det politiska beslutsfattandet och förståelse för de debatter politiken påverkas av. Framgång kan i vissa fall kräva lobbying, där politiker och experter förses med specifik kunskap i kritiska skeden. Och i andra fall bredare insatser, för att över tid lyfta frågor på den allmänpolitiska agendan eller belysa dem i ett nytt ljus.

Paues Åberg är experter inom public affairs, vilket för oss innefattar både riktad politisk påverkan och bredare opinionsbildning. Våra medarbetare är tidigare politiker, opinionsjournalister och erfarna branschexperter.

Vår expertis:
  • Lobbying
  • Policyutveckling
  • Opinionsbildning
  • Omvärldsanalys
Kontakt – Public affairs

Theodor Paues
Partner

070-955 03 13
E-post

Allan Åberg
Partner

073-338 33 11
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg