Bygg, infrastruktur och fastigheter

Vi hjälper er att få gehör för era initiativ och projekt.

I spåren av klimatomställningen följer stora och brådskande behov av att bygga ut infrastrukturen. Felbeslut och icke-beslut kommer att ge effekter som sträcker sig mycket långt in i framtiden. Vilka projekt som kommer att få resurser och prioriteras kommer att avgöras av politiska förhandlingar, lobbying och samhällsekonomiska bedömningar.

Paues Åberg har arbetat med en mångfald av uppdrag inom infrastruktur, bygg och fastighet för såväl företag som branschorganisationer. Våra experter är väl insatta i de processer som definierar offentlig infrastrukturplanering, kommunala planprocesser, upphandling och regleringar på bostadsmarknaden.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att utveckla idéer och förslag som får politisk relevans och lotsar dem till rätt forum för opinionsbildning och beslutsfattande.

Kontakt – Bygg, infrastruktur och fastigheter

Jan-Ove Jerrestål
Director

070-440 08 31
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg