Energi och miljö

Vi hjälper er att navigera i en snabbt föränderlig energi- och miljöpolitik.

Idag står energipolitiken i centrum av den politiska debatten och förändringar av politiken sker i realtid. Både Sveriges regering och EU har höga reformambitioner och trycket på politiken att agera är stort från konsumenter, företag och branschen.

Vägen från en politisk idé till verkliga förändringar i budget eller lagstiftning är ofta kantad av tekniska svårigheter samt politiska och juridiska hinder. Paues Åberg har återkommande uppdrag inom energi och miljö för svenska och internationella företag och branschorganisationer. Med omfattande erfarenhet kombinerad med specialistkompetens bistår vi våra uppdragsgivare i såväl den löpande verksamheten som i specifika utmaningar kopplade till transaktioner, tillståndsprocesser och politiska beslut.

Kontakt – Energi och Miljö

Oskar Magnusson
Director

+46 70-092 91 68
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg