Paues Åberg Communications - Corporate Communications

Corporate Communications

Vi stöder företagsledningar och kommunikationsavdelningar i deras arbete med att vårda och utveckla företagets varumärke i relation till intressenter såsom medier, kunder, ägare, analytiker och medarbetare.

I detta ingår att definiera strategier, formulera budskap, välja kanaler och genomföra kommunikationsinsatser.

Vårt erbjudande innefattar: 

  • Varumärkesstrategi & reputation management
  • Kommunikationsstrategi och – planering
  • Mediestrategi och medierelationer
  • Kriskommunikation och issues management
  • Intern- och förändringskommunikation
  • Textproduktion för årsredovisningar, nyhetsbrev, webbsidor, intranät mm