Vår expertis

Corporate communications

Snabb förändring är det nya normala i företag och organisationer. Vi hjälper er att navigera och åstadkomma affärsresultat med kommunikation.

Många pratar om vikten av konsekvent, tydlig och kontinuerlig kommunikation för att bygga ett starkt varumärke. Det är sant i teorin men inte lika lätt i praktiken.

Intressenterna, kanalerna och de interna viljorna är många, samtidigt som informationsbruset därute är högt. För att lyckas med sin företagskommunikation krävs ofta mer än en stark strategi och en plan. Den interna förankringen, personella resurser och budget behöver också sättas i relation till den önskade ambitionen.

Vi på Paues Åberg har lång erfarenhet av rådgivning inom företagskommunikation för externa och interna målgrupper. Utifrån er affärsstrategi och en tydlig målgruppsinsikt lägger vi upp planen för långsiktig varumärkespositionering och stärkt anseende. Vi hjälper er att kommunicera genom kriser, förändring och i affärskritiska situationer och coachar också ledare och talespersoner till att bli övertygande budskapsbärare internt och externt.

Vår rådgivning spänner från analys och strategi till löpande kommunikationsaktiviteter och produktion. Utifrån er målsättning och era förutsättningar utvecklar vi de insatser som krävs för att nå dit.

Vår expertis:
  • Varumärkespositionering och anseende
  • Kriskommunikation
  • Coachning ledare och talesperson
  • PR, medierelationer och press
  • Internkommunikation och förändring
  • Digital kommunikation 
Kontakt – Corporate Communications

Stina Oldfeldt
Partner

070-924 87 42
E-post

Malin Tourabi
Partner

070-092 91 69
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg