Life science och hälsa

Vi har betydande kunskap om de utmaningar som bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn möter i relation till politiker, investerare, myndigheter och media.

Digitalisering, demografiska skiften, nya medicinska landvinningar, pandemier och klimatförändringar förändrar vår hälso- och sjukvård i grunden. I en tid där förtroendet för hela hälsoekosystemet påverkar människors benägenhet att söka vård ökar kraven på företag att anpassa arbetssätt och affärsmodeller.

Paues Åberg har en betydande kunskap om de förändringar och utmaningar som bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn möter i relation till politiker, investerare, myndigheter och media. Våra experter är väl förtrogna med politiska beslutsprocesser inom kommun, region och nationell nivå. Vår rådgivning löper över områden från public affairs, market access till kommunikationsinsatser, varumärkespositionering och finansiell kommunikation.

Kontakt – Life science och hälsa

Malin Appelgren
Director

076-721 25 34
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg