Kundexempel – Finansiell kommunikation

Bravidas årsredovisning 2023


Bravida, en mångårig kund till oss, är ett large cap-bolag inom installations- och servicebranschen.

Bravida utvecklas i snabb takt. De har sitt fokus på att hjälpa fler kunder att framtidssäkra tekniken i sina fastigheter och anläggningar med energieffektiva och digitala lösningar.

Bolaget har under många år tagit oss till hjälp för produktion av sin års- och hållbarhetsredovisning, som i år som en interaktiv pdf i liggande form, med klickbara länkar som förenklar navigationen, och mer koncisa texter som tar hänsyn till den digitala läsaren. Den anpassades även efter Bravidas nylanserade varumärkesplattform, och förbereddes inför kommande EU-krav.

I projektet stod Paues Åberg Communications för koncept, formgivning, textproduktion och projektledning.

finansiell-kommunikation-bravida-arsredovisning-2023
finansiell-kommunikation-skandia-arsredovisning-2023

Skandias årsredovisning 2023


Skandia är ett svenskt finansiellt företag som specialiserat sig på liv- och hälsoförsäkringar, sparprodukter och kapitalförvaltning.

2023 gjorde Paues Åberg Communications samtliga Skandias finansiella rapporter, inklusive årsredovisningen för koncernen.

Ambitionen för årets årsredovisning var att skapa en så smidig process som möjligt, inte minst eftersom Skandia planerade att ta stora kliv mot en CSRD-anpassad hållbarhetsrapport. Stor vikt lades därför på planering och organisation i projektet.

I denna produktion stod Paues Åberg Communications för projektledning och grafisk formgivning.

Annehem Fastigheters års- och hållbarhetsredovisning 2023


Annehem Fastigheter, ett tillväxtdrivet fastighetsbolag, valde för andra året i rad att ta hjälp av Paues Åberg Communications för produktion av års- och hållbarhetsredovisningen.

Annehem är verksamma i nordiska tillväxtregioner och har ett stort fokus på moderna fastigheter med hög hållbarhetsprofil. Ambitionen för årets årsredovisning var att synliggöra det värdeskapande som Annehem åstadkommer genom sin kundnära förvaltning och att samtidigt utveckla formspråket.

I projektet stod Paues Åberg Communications för koncept, formgivning, textproduktion och projektledning.

finansiell-kommunikation-annehem-arsredovisning-2023
finansiell-kommunikation-intea-arsredovisning-2023

Intea årsredovisning 2023


Intea är ett snabbväxande fastighetsbolag inom social infrastruktur med fokus på långsiktig förvaltning.

Intea har lagt stor vikt på att presentera sitt bolag på ett modernt och attraktivt sätt genom en digital års- och hållbarhetsredovisning i liggande format med interaktiva länkar. I likhet med tidigare års tryckta årsredovisningar, som hade Inteas namn i guldtext på framsidan, är helhetsintrycket av den digitala rapporten fortsatt formellt och exklusivt.

I årets projekt stod Paues Åberg Communications för design, text och produktion.

Tobii Dynavox års- och hållbarhetsredovisning 2023


Tobii Dynavox utvecklar hjälpmedel för människor med olika typer av kommunikationssvårigheter.

Paues Åberg har bistått Tobii Dynavox med årsredovisningsarbetet under tre år och ambitionen var att ge årsredovisningen 2023 ett lyft, där konceptet från föregående år vidareutvecklades med målgruppen investerare i fokus. Vi tydliggjorde därför frågor kring tillväxt, lönsamhet och skalbarhet och framtidssäkrade genom att bygga in mer information om hållbarhet och värdeskapande i bolagsberättelsen.

Paues Åberg Communications stod för koncept, projektledning, textproduktion och formgivning.

finansiell-kommunikation-tobii-arsredovisning-2023
finansiell-kommunikation-probi-arsredovisning-2023

Probi års- och hållbarhetsredovisning 2023


För fjärde året i rad har Paues Åberg Communications producerat Probis årsredovisning.

Probi, en kund som vi har jobbat med i flera år, är ett midcap-bolag inom bioteknik- och hälsosektorn med ett börsvärde om cirka 2,2 miljarder kronor. Paues Åberg Communications stod för formgivning, projektledning, strategisk rådgivning och viss textproduktion i projektet.

 

ALM Equity års- och hållbarhetsredovisning 2023


ALM Equity är en aktiv bolagsutvecklare inom fastighetsbranschen som skapar värden genom att förvärva och förädla tillgångar till nya verksamheter och självständiga bolag. De är mångårig kund hos oss och valde för tredje året i rad att ta hjälp av Paues Åberg Communications för produktion av års- och hållbarhetsredovisningen.

Ambitionen för året års- och hållbarhetsredovisning var att synliggöra ALM Equitys förmåga att anpassa verksamheten i en orolig omvärld och att samtidigt utveckla formspråket.

I projektet stod Paues Åberg Communications för koncept, formgivning, textproduktion och projektledning.

finansiell-kommunikation-alm-arsredovisning-2023
finansiell-kommunikation-logistea-arsredovisning-2023

Logistea års- och hållbarhetsredovisning


Logistea är ett fastighetsbolag med fokus på logistik, lager och lätt industri.

Paues Åberg har bistått Logistea med årsredovisningsarbetet från idé till färdig produkt under två år i följd. I årets projekt var fokus på presentation av Logisteas uppdaterade hållbarhetsstrategi och vässade hållbarhetsmål. Paues Åberg bistod med hållbarhetsrådgivare och projektledning av en dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med ESRS och CSRD vilket mynnade ut i en tydlig färdplan för Logisteas hållbarhetsarbete.

Därtill utvecklades designen på årsredovsiningen för att tydligt förmedla bilden av Logistea som ett fastighetsbolag med fokus på logistik. Ambitionen var att det visuella konceptet skulle vara enkelt, pedagogiskt och självklart. Vi fokuserade också på att skapa en tydligare berättelse med den röda tråden ”fastighetsbolag med fokus på logistik”.

Årsredovisningen gjordes i ett liggande format, vilket förenklar för skärmläsning och även gör det enklare att återanvända material i till exempel presentationer.

Paues Åberg Communications stod för koncept, textproduktion, formgivning och projektledning samt hållbarhetsrådgivning.

Viva Wine Group års- och hållbarhetsredovisning 2023


Ny års- och hållbarhetsredovisning för Viva Wine Group som varit kund sedan 2021.

Paues Åberg Communications har för tredje året i rad stöttat Viva Wine Group i framtagningen av deras års- och hållbarhetsredovisning. Detta år gjordes omfattande förändringar i rapportens format, innehåll och formspråk. Paues Åberg Communications stod för samtliga delar i framtagningen, från koncept och projektledning till design och produktion av innehåll.

finansiell-kommunikation-viva-wine-group-arsredovisning-2023
Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg