Kundexempel – Finansiell kommunikation

Bravidas årsredovisning 2022


Bravida är ett large cap-bolag inom installations- och servicebranschen. De är en mångårig kund hos oss. I år tog de hållbarhetsavsnittet en nivå till.

Bolaget utvecklas i snabb takt och har sitt fokus på att hjälpa fler kunder att framtidssäkra sina fastigheter. Därför lades i år stort fokus både på beskrivningen av kunderbjudandet och på att ta hållbarhetsredovisningen till nästa nivå.

Bravidas årsredovisning publicerades i år som en interaktiv pdf, med klickbara länkar som förenklar navigationen och en ny och fräsch form.

I projektet stod Paues Åberg Communications för formgivning, textproduktion och projektledning.

finansiell-kommunikation-bravida
finansiell-kommunikation-skandia

Skandias årsredovisning 2022


Skandia är ett svenskt finansiellt företag som specialiserat sig på liv- och hälsoförsäkringar, sparprodukter och kapitalförvaltning.

2022 gjorde Paues Åberg Communications samtliga Skandias finansiella rapporter, inklusive årsredovisningen för koncernen.

Ambitionen för årets årsredovisning var att utveckla formspråket och öka tillgängligheten för läsaren. I årets produktion flyttades därför en hel del textinnehåll till illustrationer och diagram för att läsaren snabbare ska få en överblick.

I projektet stod Paues Åberg Communications för koncept, innehållsproduktion, projektledning och grafisk formgivning.

Vi är väldigt stolta över denna fina årsredovisning och att vi fick förtroende av Skandia att göra den.

Annehem investor story & årsredovisning


Annehem, ett företag i fastighetsbranschen, valde i år att ta hjälp av Paues Åberg Communications för produktion av årsredovisningen.
Annehem är ett nordiskt fastighetsbolag med hållbarhetsfokus. Företaget hade ett behov av att förtydliga sin strategi och sin investment story, för att sedan ta ett omtag på årsredovisningen. Paues Åberg Communications har hjälpt till genom hela processen, från strategisk workshop och ny investor story till färdig årsredovisning.

I projektet har Paues Åberg Communications tagit ett helhetsansvar - från projektledning, koncept och innehållsproduktion, till framtagande av ny form och produktion.

→ Ladda ner PDF

finansiell-kommunikation-annehem-2
finansiell-kommunikation-intea

Intea årsredovisning 2022


Intea är ett snabbväxande fastighetsbolag inom social infrastruktur med börsplaner.

Intea har lagt stor vikt på att presentera sitt bolag på ett attraktivt sätt och värdesätter design och material i sina årsredovisningar. Utöver sin digitala publicerade årsredovisning har de även en elegant fysisk produktion som förmedlar kvalitet och elegans.

I årets projekt stod Paues Åberg Communications för design, text och produktion.

→ Ladda ner PDF

Tobii Dynavox årsredovisning 2022


Tobii Dynavox utvecklar hjälpmedel för människor med olika typer av kommunikationssvårigheter.

Tobii Dynavox är ett teknikföretag som utvecklar och tillverkar hjälpmedel för personer med olika former av kommunikationssvårigheter.

2022 valde Tobii Dynavox för andra året i rad att ta hjälp av Paues Åberg Communications för produktion av årsredovisningen.

I årets årsredovisningsprojekt stod Paues Åberg Communications för helheten - framtagande av koncept, formgivning, textbearbetning och produktion.

→ Ladda ner PDF

finansiell-kommunikation-tobii
finansiell-kommunikation-probi

Probi årsredovisning 2022


För tredje året i rad har Paues Åberg Communications producerat Probis årsredovisning.

Probi, en kund vi har jobbat med i flera år, är ett mid-cap- bolag inom probiotika. De valde att publicera sin årsredovisning 2022 dels som pdf, dels som en digital webbsammanfattning.

Paues Åberg Communications stod för formgivning, text, projektledning och webbredigering i projektet.

→ Ladda ner PDF

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg