Vår expertis

Investment story

Utveckla en övertygande investment story för att få ert företag att sticka ut ur mängden. Vi hjälper företag att mejsla ut de viktigaste budskapen för att nå fram till investerarna.

Noterade bolag behöver båda visa positiva siffror och förmedla en tydlig och övertygande investment story för att väcka investerarnas intresse. En genomtänkt och analysbaserad berättelse om företaget och dess roll i samhället är avgörande för att locka investerare och särskilja verksamheten från konkurrenterna.

Paues Åberg har lång erfarenhet av att utveckla investment stories som kopplar an till omvärlden och marknadens förväntningar och som bidrar till att skapa tydlighet, förståelse och intresse för er verksamhet.

Kontakta oss idag för att påbörja resan mot en mer kraftfull, övertygande och engagerande investment story.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg