Års- och hållbarhetsredovisning

Kommunicera bolagets värde genom transparenta och engagerande års- och hållbarhetsredovisningar. Vi hjälper er att integrera hållbarhetsaspekter för att möta ESRS-kraven och stärka förtroendet hos investerare.

Års- och hållbarhetsredovisningen utgör inte enbart en sammanställning av siffror utan en möjlighet att forma investerarnas syn på ert bolag. Vi på Paues Åberg Communications har den erfarenhet som krävs för att göra er årsredovisning till en kraftfull kommunikationskanal. Vi skapar inte bara rapporter, utan berättelser som når fram till era investerare och andra viktiga målgrupper.

Med det växande behovet av hållbarhetsinformation har vi expertisen för att integrera ert hållbarhetsarbete i er årsredovisning, vilket blir särskilt viktigt med den nya redovisningsstandarden för hållbarhet, ESRS.
Från idégenerering till digitala lösningar, inklusive kortversioner för webben, ser vi till att er årsredovisning når rätt målgrupp med det önskade intrycket.

Kontakta oss för att ta steget mot en övertygande och hållbar investerarkommunikation.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg