Vår expertis

Års- och hållbarhetsredovisning

Använd års- och hållbarhetsredovisningen till att kommunicera bolagets värde. Vi hjälper företag att integrera relevanta hållbarhetsdimensioner i rapporten och att skapa berättelser som stärker förtroendet hos investerarna.

En transparent och engagerande årlig redovisning av företagets verksamhet är ett kraftfullt sätt att kommunicera. De nya kraven på hållbarhetsinformation, senast i form av redovisningsstandarden ESRS, förändrar förväntningarna på en års- och hållbarhetsredovisning.

Paues Åberg har lång erfarenhet av att paketera, projektleda och kommunicera årsredovisningar med starka berättelser som når fram till investerare och intressenter. Från idégenerering till digitala lösningar, inklusive kortversioner för webben, ser vi till att er årsredovisning når rätt målgrupp med önskat intryck.

Kontakta oss för att ta steget mot en övertygande och hållbar investerarkommunikation.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg