Telekom

Vi har lång och bred erfarenhet av att bistå aktörer i den digitala sfären med såväl analys som praktisk kommunikation.

Ny teknologi som till exempel AI, 5G och internet of things är motorn i digitaliseringen av samhället och svenska företag.

Ett ökat beroende av digitala system parat med ett ökat fokus på säkerhet har lett till att frågor om cybersäkerhet hamnat i topp på agendan hos många samhällsaktörer. Samtidigt för den hypersnabba teknikutvecklingen ständigt med sig nya utmaningar av såväl politisk, regulatorisk som rent kommunikativ karaktär.

Paues Åberg har lång och bred erfarenhet av att bistå aktörer i den digitala sfären med såväl analys som praktisk kommunikation med nyckelmålgrupper så som investerare, medarbetare, politiker och beslutsfattare i myndigheter.

Kontakt – Telekom

Sofia Jerneck
Director

073-612 12 26
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg