Paues Åberg Communications - Effektiv kommunikation och påverkan

Öva för tillitens skull

Olyckan till trots flyter hanteringen på och det blir bra kriskommunikation istället för en kommunikativ kris. Marcela Sylvander reflekterar över när en krisplan verkligen kommer till sin rätt.

Läs mer

Vilka vi är

På Paues Åberg har vi en optimistisk syn på samhällsutvecklingen. Vi är stolta över att arbeta för företag och organisationer som bidrar till utveckling och framsteg på olika områden. Vårt mål är att göra dem än mer framgångsrika. Det gör vi genom att erbjuda tjänster som skapar effektiv kommunikation. Läs vidare »