Om oss


Vi är en kommunikationsbyrå specialiserad på Corporate Communications och Public Affairs. Som kund hos oss får du hjälp att analysera din omvärld och att nå dina mål genom effektiv kommunikation och påverkan. Våra medarbetare har expertis inom näringsliv, medier och politik.

Våra medarbetare

Våra tjänster


Public Affairs

Vi hjälper uppdragsgivare att ta till vara sina intressen i samhällsdebatten och i det politiska beslutsfattandet på kommunal, nationell och europeisk nivå.

Corporate Communications

Vi stöder företagsledningar och kommunikations-avdelningar i deras arbete med att vårda och utveckla företagets varumärke i relation till intressenter såsom medier, kunder, ägare, analytiker och medarbetare.

Nyheter