Paues Åberg Communications - Effektiv kommunikation och påverkan

Frukostklubben den 24 januari: Vems fel är det när ingenting funkar?

Många företag och organisationer som vi möter upplever att politiken inte förstår eller saknar vilja att agera, även om man själv tycker problembilden eller lösningen är självklar. Samtidigt visar Paues Åbergs undersökning att politiker inte tycker att företag och organisationer förstår politik. Hur överbryggar vi det gapet?

Läs mer

Vilka vi är

På Paues Åberg har vi en optimistisk syn på samhällsutvecklingen. Vi är stolta över att arbeta för företag och organisationer som bidrar till utveckling och framsteg på olika områden. Vårt mål är att göra dem än mer framgångsrika. Det gör vi genom att erbjuda tjänster som skapar effektiv kommunikation. Läs vidare »