Bransch- och arbetsgivarorganisationer

Vi är välbekanta med de speciella utmaningar som finns i verksamheter som styrs av medlemmar.

I stort sett alla branschorganisationer arbetar med att utveckla branschens villkor. Det handlar om att öka kunskapen om branschens verksamhet och dess nyttor, men också om att påverka lagar och regler som styr branschföretagens agerande.

Näringslivets organisationer är en stor kundgrupp hos Paues Åberg. Vi är vana att arbeta med arbetsmarknadsrelaterade frågeställningar, både ur policyperspektiv och arbetsgivarperspektiv. Den svenska arbetsmarknadens regler och funktionssätt är vår hemmaplan. Vi arbetar återkommande med frågor om kompetensförsörjning och kommunikation kring partsgemensamma överenskommelser och kollektivavtalsförhandlingar.

Att utveckla policy och positioner som går att förankra, driva och kommunicera är centralt och något vi har stor erfarenhet av. Vi rådger också återkommande våra uppdragsgivare i att mäta, kommunicera och öka den upplevda medlemsnyttan.

Kontakt – Bransch- och arbetsgivarorganisationer

Malin Tourabi
Partner

070-092 91 69
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg