Almedalsveckan – kom förberedd och bygg relationer genom eget arrangemang

Almedalsveckan är varje år en given mötesplats för politiker, journalister och påverkare. I sommar är veckan framflyttad till veckan efter midsommar, samt nedkortad till fem dagar. Förändringen från förra året med att två partier delar på dagen kommer nu att bli ett bestående inslag. De lokala partierna, som arrangerar Almedalsveckan, har dragit slutsatsen att de behöver förändra veckan för att den ska fortsätta leva vidare med åtta partier i riksdagen. 

Efter det tragiska mordet på Ann-Mari Wieselgren och mordplanerna mot Annie Lööf förra sommaren kommer säkerheten med största sannolikhet vara i fokus inför veckan. Almedalsveckan arbetar i nära samarbete med polisen i ett särskilt projekt för att säkerställa de demokratiska mötena och besökarnas säkerhet. 

För de organisationer och företag som funderar på att delta i Almedalen 2023 kommer här fyra tips för att förbereda sig på bästa sätt. 

  • Åk till Almedalen för att bygga relationer. Almedalsveckan är en bra arena för det långsiktiga politiska påverkansarbetet, framför allt för det personliga mötet och relationsbyggandet. Just det personliga mötet med beslutsfattare är en helt avgörande beståndsdel av politiskt påverkansarbete. Det finns ingen annan plats där lika många relevanta människor vistas samtidigt som i just Almedalen. Dessutom brukar de allra flesta ha ett öppet sinne för att träffa nya personer och ta emot nya intryck.
  • Åk inte till Almedalen för att skapa rubriker. Det är ytterst få organisationer eller företag som skapat bra media från Almedalen. Som regel finns 360 andra dagar om året då nyheter har en större chans att ta sig in på nyhetsplats än just från politikerveckan. I princip de enda aktörer som kan sätta avtryck i media är partierna. Och denna mediala trend kommer förstärkas ytterligare när det är två partier som ska konkurrera om medieutrymmet varje dag.  
  • Ordna ett eget arrangemang. Att knyta kontakter genom mingel, andras seminarium och personliga möten är alldeles utmärkt. Men bäst valuta för resan till Almedalen får en organisation eller företag om man också ordnar någonting själva. Ett eget arrangemang ger en given plats att samlas kring och det går att kontrollera utfallet och budskapen på ett annat sätt än vid andras arrangemang. Ofta räcker det med ett eget seminarium eller rundabordssamtal för att känna att veckan blev extra meningsfull.
  • Träna innan resan. Likriktningen i paneler och debatter är ofta stor. Många deltagare står mest och håller med varandra, och missar möjligheten att föra fram sina egna budskap och positioner. I paneler behöver man vara både intressant och konkret för att få effekt. För att säkerställa detta behövs en del tankemöda kring budskap och träning inför, det behöver inte alltid vara så omfattande, även någon träning kring det muntliga framförandet kan ge stor påverkan på utfallet.

På Paues Åberg har vi många konsulter med stor erfarenhet av Almedalen. Hör gärna av dig med just dina funderingar så kommer vi kunna hjälpa din organisation eller företag. 

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg