Årskrönika

Navigera rätt i en komplex värld

Att navigera genom den stora världen efter en stjärnhimmel som hela tiden ändrar sig fångar lite kärnan i vår bransch. Under 2023 tändes minst tre nya stjärnor att kalibrera kompassen mot: AI, strategisk autonomi och hållbarhetsagendan.

Samtidigt var det ett år av snabb utveckling också i den lilla världen, med nya partnerskap och förvärv som stärkt Paues Åbergs erbjudande och vår vision att bli Sveriges mest attraktiva kommunikationsrådgivare.

  • Förvärvet av Korp kommunikation gör att vi nu kan erbjuda ett både brett och seniort rådgivningsteam på det finansiella området inklusive finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering
  • ­Partnerskap i det globala kommunikationsbyrånätverket Worldcom ger oss förmåga att vägleda våra kunder till kvalificerad rådgivning och utförandestöd i alla världens hörn
  • En utökad och breddad partnergrupp ger oss en långsiktig och stabil ägarstruktur 
  • Ett strategiskt samarbete med byrån Advant gör att vi nu kan erbjuda helhetslösningar som även inkluderar kreativa uttag i digitala kanaler, film, ljud och text.

Sammantaget står vi bättre rustade än någonsin för de snabba förändringarna i den stora världen. Låt oss titta lite närmre på dessa.

Artificiell intelligens

2023 blev året då generativ AI gjorde sitt verkliga genombrott. För vår bransch har teknologin börjat ta plats som ett effektivt stöd i flera processer, såsom textbearbetning, analys, research, idégenerering och formgivning. Paues Åberg präglas av en optimistisk syn på framtiden och tekniska framsteg. All teknologi har potentialen att medverka till ont och gott – det avgörande är hur vi använder den.

Vi bedömer att effektiviseringen i processerna ökar värdet på just kvalificerad rådgivning: det personliga mötet, bedömningen baserad på flera års erfarenhet, den kvalificerade magkänslan som en kraft att sålla genom all data med, den långa och förtroendefyllda relationen.

Strategisk autonomi

Den globala dragkampen om strategiskt inflytande har intensifierats. Kinesiska stormaktsambitioner kokar ner i strategiska överväganden på europeisk nivå, där vi nu på allvar börjat se över exempelvis europeisk och svensk energisäkerhet och tillgången till kritisk teknologi. Detta har gett ringar på vattnet ut i nästan varenda bransch, där man nu måste förstå sin roll i de stora, geopolitiska rörelserna.

För några år sedan skulle tal om en säker, nationell livsmedelsförsörjning ha avfärdats som protektionism. I dagens oroliga värld är beredskap och ökad självförsörjning självklara och giltiga perspektiv. Här ser vi ett växande behov av kvalificerad rådgivning i form av en pålitlig dialogpartner och en erfaren blick utifrån.

Hållbarhetsagendan

2023 var året då hållbarhetsagendan började smälta samman med de strategiska frågorna. Klimatomställningen började att kopplas tydligare till tillståndsprocesser för gruvor och nya krav på hållbarhetsrapportering började rullas ut. Nationella och regionala säkerhetsintressen, inklusive inom energi, började konkurrera med klimatagendan. Men samtidigt lyckades världens länder, trots motsättningar och målkonflikter, att enas om en formulering på COP 28. Det är ett komplext fält där efterfrågan på stöd i att navigera igenom allt detta har ökat under året.


Vi vill passa på att tacka alla våra kunder och samarbetspartners för att händelserikt och utmanande 2023 – det är ett privilegium att få jobba med er alla, och att få hjälpa er att ta ut en ny kompassriktning när stjärnhimlen ritas om.

Theodor Paues och Allan Åberg, grundare av Paues Åberg Communications

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg