Det behövs bättre strategier för lokal acceptans vid tillståndsprocesser

Många av de företag som vill satsa på vindkraft, gruvdrift och göra andra satsningar i viktig infrastruktur behöver inte bara hantera utdragna och krångliga tillståndsprocesser, utan ofta också hantera ett hårt lokalt motstånd och starka känslor.

Går det fel från början i kommunikationen med lokalsamhället är det mycket svårt att vända utvecklingen. Projektet kan stupa, berörda företags varumärke kan påverkas negativt och viktiga samhällsinvesteringar kan utebli.

Ett känsligt projekt handlar inte bara om att ge information och skapa möjlighet till dialog. Det handlar även om att förstå att projektet kan bli utsatt för en motkampanj. Det finns en rad kommunikativa lärdomar, bland annat:

  • För det första måste kommunikationsfrågorna uppgraderas.
  • För det andra måste kommunikationsstrategierna bli bättre.
  • För det tredje får kommunikationen inte bara handla om ”vad” utan också ”hur” kommunikationen sker – eftersom det ofta finns starka känslor bakom motståndet.

Vi ser att det finns mycket att vinna på att jobba med lokalsamhället och skapa en ökad acceptans för projekten. Vi ser att många företag kan göra mer och arbeta på ett annat sätt när de kommunicerar sina projekt med lokalsamhället.

Paues Åberg har stor erfarenhet av strategisk kommunikation vid tillståndsprocesser och andra komplicerade processer som spänner mellan politik och kommunikation. Vi pratar gärna mer om hur de kommunikativa utmaningarna vid tillståndsprocesser kan hanteras. Vad kan göras för att minska den negativa lokala opinionen? Vilka erfarenheter finns? Hur ska man planera och arbeta med kommunikation genom hela tillståndsprocessen – från förstudie till beslut.

Vill du prata mer med oss och få råd i hur ditt företag kan agera? Kontakta gärna:

Jan-Ove Jerrestål
Director
jan-ove.jerrestal@pauesaberg.se
070-440 08 31

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg