Corporate story central för årsredovisningen

Bolagen blir allt bättre på att bygga en tillgänglig och kommunikativ redovisning med en sammanhållen corporate story. En klar majoritet har övergått till det liggande formatet med klickbara menyer, en webbliknande struktur med mycket visuellt innehåll och korta och kärnfulla texter i punktform. Det framgår i en genomgång av årets års- och hållbarhetsredovisningar som Paues Åberg presenterar i dag.

– De flesta årsredovisningar numera är snygga produkter med gott om utrymme för hållbarhetsdimensionerna. Utmaningen framöver kommer vara att inte förlora fokus på årsredovisningens primära uppgift vilket är att berätta hur företaget genererar värde till ägarna. Det kräver förståelse för målgruppen, affärsstrategisk blick och en förmåga att identifiera och fokusera på de mest väsentliga frågeställningarna, säger Linna Österman, partner i Paues Åberg.

Paues Åberg har gjort en genomläsning av ett urval av de års- och hållbarhetsredovisningar som bolagen på Stockholmsbörsens Large cap-lista presenterat för 2023. Genomgången visar att hållbarhetsdimensionerna allt oftare hanteras i ett eget, sammanhållet kapitel. Endast ett fåtal bolag har valt att redovisa enligt ESRS, men det nya regelverket har ändå påverkat redovisningarna på olika sätt. 

– Både investerare och ESG-analytiker har tidigare år haft svårt att hitta information om företagens hållbarhetsarbete. Nu ser vi hur hållbarhet börjat finna sin plats i årsredovisningen, mer likt den formella finansiella rapporteringen. Risken med sådan strömlinjeformning är att beskrivningen av hållbarhetsarbetet lätt blir mekanisk och oengagerad. Det vore en missad chans att kommunicera företagets värden, säger Linna Österman.

Kontakta Linna Österman för att få veta mer om undersökningen och Paues Åbergs erbjudande inom finansiell kommunikation.


Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg