Därför tänker många företag fel om miljötillståndsprocesser

Sverige är knappast känt för snabba processer när företag söker om miljötillstånd. Tvärtom: det tar ofta lång tid tills företagen får besked. Processen upplevs rättsosäker och stora projekt kan plötsligt stoppas – trots tidigare indikationer på motsatsen.

I komplicerade processer är ofta den intuitiva inställningen hos många företag att hantera miljötillstånd som en rent juridisk process: hur hanterar vi den formella processen att få tillstånd för ett nytt vindkraftverk eller mineralutvinning?

Som kommunikationskonsulter ser vi att företag ofta saknar en genomtänkt plan på förhand för hur man ska kommunicera med den lokala befolkningen. Men faktum är att många projekt stoppas eller försenas på grund av lokalt motstånd. Nya investeringar förhindras – till nackdel för samhället och för företagen som vill göra investeringarna.

Många medborgare och lokala grupper uppfattar att stora företag kör över dem och deras närmiljö när nya projekt ska genomföras. Börjar en sådan rörelse glöda kan det snabbt leda till starkt motstånd som får följder både för den juridiska processen och för politiska beslut. Politiker vill mer än det mesta vinna val. Utan rätt förberedelser kan ditt företags projekt få så stort motstånd att de blir omöjliga att genomföra.

Utan genomtänkt kommunikation är företagens risker allt för stora. Detta trots att bolagen egentligen inte har gjort något fel. Projekt stoppas eller försenas på grund av att företag missar kommunikationsaspekten. Därför är kommunikationen affärskritisk.

Vi har tre råd för dig som planerar ett nytt projekt som kräver miljötillstånd:

  1. Vänta inte med kommunikationen tills det brinner. Den bästa kommunikationen handlar inte om att släcka bränder. Ändå blir det ofta så när företag ska hantera lokala protester och politiskt motstånd. God kommunikation ställer istället krav på att planera och agera med god framförhållning. Genom hela tillståndsprocessen, från förstudien till dess att verksamheten tas i drift, kan problem uppstå. Lägg därför upp en kommunikationsplan först – helst redan innan ni ansöker om miljötillstånd.
  2. Bekämpa inte kritikerna – hitta vännerna. Ett vanligt problem för företag är att kritikerna är högljudda – men inte nödvändigtvis att de är i majoritet. Identifiera därför de organisationer och föreningar som är verksamma i regionen och kommunen som potentiellt kan vara positiva till ert projekt. Genom att hitta allierade kan ni på förhand planera för att få understöd när debatten eventuellt vänder emot er.
  3. Gör lokalpolitikerna till vinnare. Lokala beslutsfattare vill gärna bli omvalda och är därför känsliga för lokalt motstånd mot det som upplevs som ingrepp i naturen och människors närmiljö. Genom en aktiv dialog de beslutsfattare som berörs av beslutet ökar chanserna att få förståelse för projektet. Identifiera därför vilka politiker som ansvarar för frågorna och som är särskilt viktiga i de politiska partierna och inled tidigt en dialog om de värden som er investering kan innebära för kommunen eller regionen.

Paues Åberg har stor erfarenhet av strategisk kommunikation vid miljötillståndsprocesser och andra komplicerade processer som spänner mellan politik och kommunikation. Vill du prata mer med oss och få råd i hur ditt företag kan agera? Kontakta gärna:

Jan-Ove Jerrestål
Director
jan-ove.jerrestal@pauesaberg.se
070-440 08 31

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg