Fem saker att ha koll på i EU:s klimatpolitiska agenda

Klimatfrågorna tar allt mer plats på den politiska agendan i Bryssel i en samlad ansträngning att nå målet om ett klimatneutralt EU senast 2050.

I april 2021 nådde rådet och parlamentet en preliminär överenskommelse om den europeiska klimatlagen som syftar till att i lag fastställa utsläppsminskningsmålet för 2030. I sommar väntas EU-kommissionen presentera ett nytt stort klimatpaket.

Det är många begrepp och stora planer i luften. Vi har den europeiska gröna given som är en färdplan enligt vilken EU ska göra verklighet av sina ambitioner. Vi väntar också på förändringar i EU:s system för utsläppshandel. Och inom de närmaste åren ska den s k taxonomin träda i kraft. Den syftar till att styra om investeringar mot mer hållbar verksamhet och hållbara företag.

Vi hjälper dig att få grepp om vad alla dessa politiska initiativ betyder praktiskt för företagen i Sverige. Vilka konkreta förändringar ska vi redan nu tänka in – och hur ska man förbereda sig för dem? Vilka initiativ är ännu påverkbara? Och vilka kanske aldrig blir verklighet? Det är några frågor i fokus för detta frukostsamtal med Kajsa Stenström som sedan 2006 driver Stenström Consulting i Bryssel, en konsultverksamhet specialiserad på rådgivning och lobbying i EU-systemet. Stenström Consulting är också Paues Åbergs partnerbyrå på plats.

Kajsa Stenström har levt och arbetat i Bryssel i mer än 20 år, och tidigare i andra länder i Europa. Hon har tidigare bland annat ansvarat för att upprätta och sedan leda ett EU-lobbyingteam hos den internationella advokatfirman DLA Piper och därtill varit senior rådgivare i flera kommunikationsbyråer. Tillsammans med Allan Åberg, partner på Paues Åberg Communications, reder de ut fem viktiga punkter att hålla reda på vad gäller EU:s klimatpolitiska agenda.

Se inspelningen från Frukostklubben den 8 september 2021 här:

 

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg