Fortsatt stark tillväxt för Paues Åberg under 2015

Paues Åberg Communications hade en byråintäkt på 19,7 miljoner kronor, en tillväxt 53 procent under 2015. Rörelsemarginalen var 26 procent. I medeltal uppgick antalet anställda till 12,9 personer under året. Vid årets slut var antalet anställda 18 st. Ägarna Theodor Paues och Allan Åberg gjorde inga utdelningar från bolaget.

– Vi är mycket nöjda med förra året. Befintliga kunder gav oss förtroende att göra fler och större uppdrag, samtidigt som ett antal nya kunder har tillkommit. Tillväxten har skett både inom corporate communications och public affairs. En tydlig trend är att kunderna efterfrågar mer komplicerade tjänster, som förenar både kommunikation och förståelse av enskilda sakfrågor på djupet, säger Theodor Paues, partner.

Under det gångna året genomförde Paues Åberg två uppmärksammade kommissionsprojekt. Det ena projektet var Infrastrukturkommissionen, där byrån på uppdrag av åtta stora aktörer inom infrastruktur fungerade som projektledare och sekretariat för den kommission som tog fram förslag och skapade dialoger kring finansiering av ny infrastruktur. Det andra projektet var Public Service-kommissionen, som enligt samma modell jobbade med att breddade debatten om public service, på uppdrag av de privata mediebolagen.

Övriga nya kunder som tillkom under 2015 finns bland annat inom hälsovård, företagarorganisationer, fastigheter och ideella organisationer.

Under året rekryterade byrån sex nya medarbetare. Magnus Wallerå (director), Fredrik Östlund (manager), Maria Rothzén (consultant), Malin Appelgren (consultant) och Carl Göransson (junior consultant) och Bianca Ingvardsson (office assistant). Under 2016 har byrån även rekryterat Hadi Ala (junior consultant). Byrån har i dag 19 medarbetare.

– Vår avsikt är att fortsätta växa. Inte minst ser vi en stark tillväxt inom corporate communications, där vi kommer presentera nya rekryteringar inom kort. Vi räknar också med att göra ytterligare rekryteringar under hösten, av både juniorer och mer seniora konsulter, säger Theodor Paues.

Paues Åberg flyttade i april 2016 in i nya och större lokaler på Karlavägen 58.

Under 2015 ombildades Paues Åberg Communications från handelsbolag till aktiebolag. Ovanstående siffror är justerade för att spegla hela årets verksamhet.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg