Frågor och svar om regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Igår, 15 april, presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för 2021. Ändringarna är en del av samarbetet mellan regeringspartierna och dess samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna.

De nyheter som presenterades var relativt många och dokumenten på regeringens hemsida är omfattande läsning. Därför har vi på Paues Åberg sammanställt en guide med frågor och svar om vårens budgetsatsningar.

Vad är VÅP:en?

Den ekonomiska vårpropositionen (VÅP:en) innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2022.

Vad är VÄB:en?

I vårändringsbudgeten (VÄB:en) lämnas förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret, dvs 2021. Budgeten förväntas antas av riksdagen i juni. I VÄB:en finns de förändringar som väcker störst intresse på olika politiska områden.

Vilka är de stora satsningarna?

Förslagen innefattar framförallt satsningar relaterade till covid-19, men även satsningar på en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi samt ett tryggare samhälle.

Bland de mer omfattande satsningarna finns åtgärder för att stärka sjukvården och vaccinering, öka chanserna för de som står längst från arbetsmarknaden att ställa om, genomföra en grön återstart av ekonomin, samt öka tryggheten i Sverige.

Vad är skillnaden på höstens och vårens budgetar?

Höstbudgeten är den stora budgetpropositionen som läggs fram till riksdagen inför nästkommande år. Där presenteras förslag till inkomster och utgifter för staten.

Det som presenteras under våren handlar framförallt om justeringar, ofta beroende på förändringar i omvärlden. Förra året och i år är dessa budgetar dock ovanligt omfattande på grund av coronapandemin och dess följdverkningar för samhället.

Men alla extra ändringsbudgetar som kommer under året då?

Sedan pandemin bröt ut har regeringen löpande presenterat en lång rad extra ändringsbudgetar. Det är bland annat där som satsningar på korttidspermitteringar och extra tillskott till kommuner och regioner har annonserats.

Årets vårändringsbudget kan ses som en fortsättning på dessa ändringsbudgetar. Totalt har regeringen nu presenterat stödåtgärder på 420 miljarder kronor för att bekämpa effekterna av coronaviruset.

Var ska jag titta om jag vill hitta budgetnyheterna på mitt område?

I vårändringsbudgeten finns förslagen till ändringar sammanställda utifrån utgiftsområden. I avsnitt 5, Ändringar avseende statens utgifter, går det att läsa om alla dessa förändrade anslag.

Vad blev den största överraskningen?

Nu för tiden presenteras de flesta stora budgetnyheterna ofta i förväg för att de ska få ökad uppmärksamhet och inte drunkna i nyhetsrapporteringen när budgeten släppts. Alla samarbetspartier – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna – vill gärna få uppmärksamhet för de delar i budgeten som de förhandlat fram.

Men på själva dagen då budgeten presenterades berättade Magdalena Andersson att regeringen vill satsa 1,8 miljarder kronor för att underlätta omställning i spåren av pandemin. Långtidsarbetslösheten pekades ut som en stor utmaning. För att få fler unga, nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb vill regeringen satsa på sommarjobb till unga, fler sommarkurser och fler utbildningsplatser på vuxenutbildningar.

Vad tyckte oppositionen?

Ingen är imponerad – regeringen fick hård kritik från både höger och vänster. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson talade om ”sju förlorade år med Stefan Löfven”. Hon menade att utbildningsinsatserna som presenterades inte räcker för att knäcka långtidsarbetslösheten.

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ansåg att regeringen ”småduttar” och ville istället se ordentliga satsningar på välfärden, grön teknik och infrastruktur.

Prata gärna med oss

Har du funderingar om budgeten och hur den påverkar ditt företag eller din bransch? Tveka inte att höra av dig till oss på Paues Åberg och du kan läsa mer om våra tjänster inom Public Affairs här.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg