Framtiden är här! Om de politiska ungdomsförbundens roll i politiken

SSU, MUF, Grön ungdom… De politiska ungdomsförbunden har en central roll i riksdagspartierna och i den politiska debatten. Som partiernas största supporters – och ibland deras hårdaste kritiker – går ungdomsförbunden ständigt före med ny policy och idéutveckling. Här slipas framtidens politiska stjärnor. Sofia Jerneck, director, och Tiger Landén, assistant consultant, har båda erfarenhet av partipolitiskt engagemang. De kommer att diskutera hur ungdomsförbunden fungerar, vilken roll de spelar idag och hur man som organisation eller företag kan agera i anknytning till dem. 

Vi bjuder på insikter om:
  1. Ungdomsförbundens roll på den politiska arenan
  2. Deras kultur och inflytande i partierna
  3. Hur och var de skapar inspel och påverkan

Varmt välkommen att lyssna under 15 effektiva minuter! Du kan se avsnittet här.

I höst återkommer vi med nya avsnitt av Politiska kvarten! Har du tankar kring var vi borde ta upp i sändningen? Skriv gärna till producent Max Richnau max.richnau@pauesaberg.se.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg