Fredrik Saweståhl
Manager

Fredrik har mångårig erfarenhet av att jobba med idé- och organisationsutveckling samt politiskt arbete. Han har en bred kunskap och förståelse för politiska processer och samband mellan politik och samhälle.

Fredrik var under nio år kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Tyresö kommun och har jobbat politiskt på lokal, regional, nationell och internationell nivå. I rollen som kommunalråd var han bland annat ansvarig för stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor, tillväxtfrågor och ekonomistyrning. Därutöver har han återkommande varit projektledare i olika organisationer och tidigare arbeten.

Fredrik är politiskt engagerad i Region Stockholm för Moderaterna, bland annat som ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

Utbildning
  • Jur.kand. Uppsala universitet

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg