Fastighetsbolag på börsen under oroliga tider

Se inspelning från Frukostklubben med tema hur fastighetsbolagen på börsen kan behålla förtroendet under oroliga tider. I panelen deltog: Niklas Zuckerman, Vd, Logistea, Biljana Pehrsson, Vd, Nordr Sverige och Sven-Olof Johansson, Vd, Fastpartner. Samtalet moderades av Jonas Rodny, partner, Paues Åberg.

Panelen var enig om att investerarnas oro i kristider bäst bemöts med fakta och att det är viktigt att vara öppen och transparent med både utmaningar och möjligheter.

”Kärnverksamheten ser bättre ut än man tror. Vi har haft en tillväxt och företag har behov av större ytor. Vi har en befolkningstillväxt så efterfrågan på bostäder finns där. Med undantag från mindre orter så finns inga vakanser. Det jag ser är en oro på finansieringssidan”, sa Biljana Pehrsson.

”Läget är allvarligt för fastighetssektorn, men våra hyresgäster mår fortsatt bra och bankerna mår jättebra. Det kommande kvartalet blir viktigt för hur den här krisen utvecklar sig”, sa Niklas Zuckerman.

Något som också togs upp av panelen var att det är viktigt att förklara vilka åtgärder man vidtar för att bemöta det utmanande omvärldsläget.

”Vd-ordet är ett bra tillfälle att vara öppen med hur man ser på situationen”, sa Sven-Olof Johansson som har en lång erfarenhet från fastighetsbranschen och har sett flera kriser komma och gå.

”De flesta fastighetsbolagen har en ganska hög belåning, världen är inte designad för höga räntor”, sa Sven-Olof Johansson och tillade att ”det vore positivt med en ordentlig kris snabbt eftersom det gör att krisen går över fortare”.

Se inspelning av Frukostklubben om du inte hade möjlighet att delta på plats.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg