Frukostklubben 2 september: Kriskommunikation – en fråga om tillit

Det är sällan den knivskarpa medieträningen som räddar krisen. Hur väl en organisation tar sig igenom ett krisförlopp beror på kriskulturen…och den byggs från toppen.

Kriser uppstår i alla typer av verksamheter: stora som små företag, noterade och onoterade, ideella organisationer och offentliga verksamheter. Krissituationen skapar arbete för, och kräver dessutom samarbete mellan, en rad funktioner inom och utanför den berörda verksamheten, vilket betyder att många intressenter påverkas och behöver informeras. Att förstå och kunna hantera kommunikationen i en krissituation är därför en nödvändighet för i stort sett alla verksamheter.

Välkommen till en Frukostklubb om kriskommunikation där fokus ligger på vad ledningar och styrelser bör göra och ha koll på innan, under och efter en kris. Hur kan de kommunikativa riskerna lyftas in i riskinventeringen och hur tas kommunikationsaspekten tillvara på i krisplanen? Vilka ansvar och mandat krävs för att kommunikationen ska flyta på under en kris? Och hur kan man skapa regelbundna krisövningar som inte tar musten ur organisationen, utan istället stärker kriskulturen?

Medverkar gör:

Agneta Franksson, som är styrelseordförande i Specialplast Wensbo AB, Ekebygruppen samt Kiselkarbid i Stockholm AB. Hon är även styrelseledamot i AroCell AB (publ.), Pharmetheus AB och AI Medical Technology. Agneta är ackrediterad lärare på Styrelseakademien.

Katarina Grönwall, som har en lång och bred erfarenhet av kommunikation på ledningsgruppsnivå från bl.a. Sweco AB, där hon idag är Chief Communications Officer, och från motsvarande tjänst på Skanska. Katarina har också arbetat med kommunikation och Public Affairs på Hallvarsson och Halvarsson.

Samtalet leds av Marcela Sylvander, Director på Paues Åberg Communication. Marcela har bl.a. varit kommunikationsdirektör för Försvarsmakten och Boliden AB och även arbetat som etikanalytiker för Robur Kapitalförvaltning samt varit på Scanias kommunikationsavdelning.

I samband med Frukostklubben lanserar vi vår e-guide ”Så kommunicerar du i en kris”.

Frukostklubben äger rum på Zoom, torsdagen den 2 september kl. 8.30-9.30. Länk skickas ut vid anmälan. Har du frågor gällande evenemanget, vänligen maila info(at)pauesaberg.se
Vi utlovar en inspirerande och tankeväckande timme. Varmt välkommen!

 

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg