Frukostklubben den 24 januari: Vems fel är det när ingenting funkar?

– Så överbryggar vi gapet mellan påverkare och politiker (del 1)

Många företag och organisationer som vi möter upplever att politiken inte förstår eller saknar vilja att agera, även om man själv tycker problembilden eller lösningen är självklar. Samtidigt visar Paues Åbergs undersökning att politiker inte tycker att företag och organisationer förstår politik. Hur överbryggar vi det gapet?

Under 2023 lanserar Paues Åberg en seminarieserie för att synliggöra var kommunikationen brister i svensk lobbying och vad vi kan göra åt det.

För att lyckas påverka politiken är förståelse för politikens psykologi och politikers drivkrafter, roll, uppdrag och behov helt avgörande, tillsammans med en egen tydlig agenda.

Under denna Frukostklubb kommer Paues Åberg att fördjupa insikterna om politikens villkor och komma med konkreta råd för hur du som arbetar med påverkan kan använda insikterna i ditt arbete. Vi kommer att:

  • presentera en opinionsundersökning som visar hur politiker ser på företag och organisationer som vill påverka beslut,
  • diskutera fyra vanliga misstag i påverkanssituationer,
  • presentera en modell för att bygga upp ditt budskap när du träffar politiker,
  • i fem steg sammanfatta hur du som arbetar med politisk påverkan kan minska gapet till politiker.

Medverkande

Kristian Ljungblad
Paues Åberg, politisk expert med lång erfarenhet inom politiken, senast som stabschef till Annie Lööf.

Malin Johansson
Paues Åberg, expert på muntlig kommunikation och det fysiska mötet.

Hans Rothenberg
Egenföretagare och tidigare mångårig moderat riksdagsledamot.

Frukostklubben äger rum hos oss på Karlavägen 58, 2 tr, den 24 januari kl. 8.30-9.30. Frukost serveras från kl. 8.00.

Sista anmälningsdag är 20 januari. Vi på Paues Åberg ser mycket fram emot att få träffa dig. 

Vi utlovar en tankeväckande timme, varmt välkommen!

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg