Våga ta debatten – så bemöter du motpartens argument och får genomslag för din position

Inbjudan Frukostklubben den 30 mars:

De flesta människor söker konsensus och undviker i det längsta konflikt. Det är naturligt i vardagen, men fungerar inte i debattsammanhang. Det märks i panelsamtal, morgonsoffor och tv-debatter där många antingen nickar instämmande till det motparten säger eller krampaktigt håller fast vid inövade talepunkter.

I en bra debatt argumenterar var och en för sin sak utifrån det som motparten faktiskt säger och lyckas omformulera det egna budskapet till situationen. Det tydliggör konfliktlinjerna och bidrar till att fler kan ta till sig just din position.

Torsdagen den 30 mars bjuder Paues Åberg in till Frukostklubben med tema debattsituationen. Vi kommer att:

  • ge insikter om dagens debattklimat
  • beskriva de fyra vanligaste debattsituationerna och hur de kan hanteras
  • gå igenom vanliga misstag
  • i fem steg sammanfatta hur företrädare för företag och organisationer kan bemästra debattsituationen och nå fram med sina budskap.

Medverkande:

  • Peter Wennblad, biträdande chef för Svenska Dagbladets ledarredaktion,
  • Philip Thomasson Lerulf, Paues Åberg, expert opinionsbildning och journalistik,
  • Malin Johansson, Paues Åberg, expert inom argumentations- och budskapsträning i det fysiska mötet.
Anmäl dig här ››

Tid: 8.30–9.30. Frukost serveras från kl. 8

Sista anmälningsdag: 24 mars

Vi på Paues Åberg ser mycket fram emot att få träffa dig på Frukostklubben som hålls i våra egna lokaler på Karlavägen 58.


Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg