Frukostklubben: Landsting i värdeskapande innovationspartnerskap

Paues Åberg arrangerar varje år ett antal frukostseminarier, under namnet Frukostklubben.
Frukostklubben har olika teman från gång till gång och första tillfället 2018 anordnades den 13 mars
ihop med branschorganisationen SwedenBIO på temat life science. På seminariet, med namnet
Landsting i värdeskapande innovationspartnerskap, medverkade Jenni Nordborg, ny chef för
regeringens life science-kontor, Robert Winroth, innovationslandstingsråd i Västerbotten, Elham
Pouraza, innovationsledare vid VLL Innovation och Helena Strigård, policychef på SwedenBIO.

Stort tack till alla deltagare och publik för ett mycket givande seminarium som kan sammanfattas på
följande sätt:

”Vi vill ha inspel till oss om vad som är en bra life science-strategi för Sverige.”

Jenni Nordborg, ny chef för regeringens permanenta life science-kontor

Jenni Nordborg inledde morgonen med att berätta om kontorets arbete för att Sverige ska bli ett
ledande life science-land. Ett viktigt mål är att få tillbaka innovationsarbetet i sjukvården och för att
lyckas måste Sverige öka innovationstakten ytterligare. Bland annat måste landstingen bli bättre på
att upphandla innovation. I övrigt underströks att Sverige ska bli en attraktiv internationell
testmarknad som bidrar till nya investeringar.

”Vi kan inte lösa morgondagens problem med samma verktyg som skapar dem.”

Robert Winroth, innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting

Robert Winroth och Elham Pourazar vid VLL Innovations berättade hur Västerbotten har tänkt nytt
och lyckats med sitt värdeskapande innovationspartnerskap. De gav flera värdefulla medskick till
Jenni Nordborg kring hur partnerskap skapas på bästa sätt. Bland annat diskuterades att det behövs
system för att pröva och validera en innovation genom att den testas på vårdens verksamhet direkt –
innan fortsatta investeringar sker. Kan Västerbottens sätt att arbeta med värdeskapande
innovationspartnerskap bli en förebild för andra landsting?

”Testa idéerna i skarp kontext.”

Elham Pourazar, innovationsledare, VLL Innovation

Elham förklarade den processmodell som VLL har använt för att lyckas med sina
innovationspartnerskap. Här framhölls att förarbetet i processen är det viktigaste. Innan projekt
startas upp och investeringar sker måste man se om en idé har bäring, om det finns en mottagande
klinik och ett svar kring hur idén ska implementeras. Elham uppmanade att våga stresstesta systemet
och testa idéerna innan.

”Man måste bestämma sig på nationell nivå för vilken slags hälso- och sjukvård vi ska ha i Sverige”

Helena Strigård, policychef, SwedenBIO

Frukosten avslutades med att Helena Strigård delade med sig av tankar kring hur vi ökar rörligheten
mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Det behövs bland annat ekonomiska incitament för att
möjliggöra friktionsfria övergångar för individer som vill karriärväxla mellan sektorerna. Helena
underströk också behovet att premiera klinisk forskning och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen
för personer utanför akademin.

Paues Åberg Communications har lång erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer inom
life science. Vill du veta mer, kontakta gärna Carolin Wiken.

Glöm inte heller att anmäla er till vårt nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg