Frukostklubben: Vad händer med bygg och infrastruktur nästa mandatperiod?

Paues Åberg Communications arrangerade den 14 juni årets andra Frukostklubb på temat samhällsbyggnad med Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Vi vill rikta ett stort tack till både Catharina och till publiken för ett framåtblickande seminarium.

Här följer en sammanfattning från frukosten:

”Vi är många som kommer vakna upp hastigt och lustigt om vi inte ställer klockan i tid.”

Catharina Elmsäter-Svärd talade metaforiskt om att en väckarklocka kommer ringa och påminna oss om de reella problem som hon anser att Sverige står inför. I dag kanske många undrar hur vi kunde bli 10 miljoner svenskar, men Elmsäter-Svärd menar att vi inom kort blir ännu fler. Väckarklockan kommer ge oss ett uppvaknande när vi blir 11 miljoner svenskar runt år 2025–2026, menade Elmsäter-Svärd.

”Det vi ser som problem i dag kommer vara lösningen i morgon.”

I dag talar vi mycket om migrationen och påtalar problem med att många människor kommer till Sverige, men Elmsäter-Svärd poängterade att vi i framtiden kommer stå inför det motsatta problemet. Inte minst pekade hon ut kompetensförsörjningen inom byggbranschen som ett stort problem. Om vi inte klarar av att lösa den utmaningen kommer debatten snarare handla om att vi behöver fler personer i Sverige, menade Elmsäter-Svärd.

”Långsiktigt vore det en katastrof att inte göra något”

Elmsäter-Svärd tror att vi kommer få igång nya blocköverskridande bostadssamtal efter valet. Då tror hon att samtalen blir mycket breda och kommer innefatta allt ifrån ränteavdragen till hyresregleringen. Hon spår också att det är nästa mandatperiod som de första avgörande besluten som öppnar för höghastighetståg i Sverige kommer fattas.

”Den nya blockpolitiken kommer skapa oanade möjligheter”

Elmsäter-Svärd spår att både Stockholms läns landsting och Stockholms stad kommer att vara alliansstyrda efter valet. Vilka som regerar landet anser hon vara en mycket svårare fråga. Efter valet kommer nya möjligheter uppstå för politiskt samarbete; möjligheter som i dag inte är möjliga att förutse, menade Elmsäter-Svärd, som avslutningsvis konstaterade att även måndagen den 10 september blir en insiktsbringande väckarklocka i Sverige.

Frukosten avslutades med att Magnus Wallerå och Fredrik Östbom berättade om Paues Åberg Communications erfarenheter att hjälpa kunder med politisk påverkan inom bygg- och infrastruktur. Vill du veta mer, kontakta gärna Magnus eller Fredrik.

Glöm inte heller att anmäla er till vårt nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg