Fyra områden inom kommunikation att fokusera på under 2021

Ur ett kommunikationsperspektiv var 2020 ett av de intressantaste åren på länge. Verksamheter stora som små, har i snart ett år kämpat med att hantera alla aspekter av pandemin, från handgriplig krishantering för att rädda affär och personal till framåtblickande strategiarbete kring de transformationer (digitalisering, klimat m.m.) som nu fått en rejäl hävstångseffekt och som kommer att påverka oss alla. Den fortsatt närvarande krisen och de pågående strukturella förändringarna gör att nedanstående fyra områden borde få ledningsgruppers och kommunikatörers fokus under 2021:

  • Strategisk internkommunikation – Stora förändringar pågår inom de flesta branscher och fler är att vänta. Coronapandemin har visserligen satt fokus på snabb och konkret internkommunikation men för att kunna bygga framåt och vässa organisationen behöver den interna kommunikationen hanteras lika strategiskt som den externa kommunikationen. De interna målgrupperna behöver identifieras och diversifieras, kanaler behöver ses över och sist men inte minst, chefsstödet behöver vässas.
  • Hållbarhetskommunikation linjerad med affärsstrategin – Äntligen verkar det som att även finansbranschen integrerar hållbarhetsaspekterna i såväl analys som förvaltning. Och det ger redan och kommer att fortsätta ge effekt också på börsbolagens arbete med och kommunikation av hållbarhetsfrågorna. Mål och strategier behöver tydliggöras. Vilka mål är satta och varför? Hur ska de uppnås? Vilka frågor är viktiga för bolaget och branschen och (inte minst lika viktigt) vilka frågor är av mindre betydelse?
  • Icke-kannibaliserande varumärkeskommunikation – I tider av anpassningar till nya förhållanden, omarbetande av strategier och affärsplaner är det viktigt att också inventera och analysera varumärket. Inte sällan har B2B-bolag (eller organisationer för den delen) flera undervarumärken, kanske förknippande med olika affärsområden eller olika geografisk närvaro, som vid en närmare genomlysning spelar en större roll för den interna identiteten och självbilden än för den externa reella affären. Dags att se över och vädra ur.
  • Kriskommunikation – De svåraste riskerna är de som inte är kvantifierbara. Dessa omhändertas sällan i de riskinventeringar som görs fast det är där som tilliten sätts hårdast på prov. I tider av förändring kommer oro och ryktesspridning. Därför behöver förståelsen, identifieringen och hanteringen av förtroendekriser komma högre upp på agendan i många verksamheter.

Vill du diskutera din verksamhets kommunikationsplaner och utmaningar för 2021, kontakta Marcela Sylvander eller Alexandra D Stark. Läs mer om vad vi erbjuder inom corporate communications här.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg