Har du råd att invänta hösten innan du blir kreativ?

Många kan nog känna igen sig i att kreativitet och nytänkande sker i mötet med andra människor. Men det blir lite av den varan under distansarbetets tidevarv. Forskare menar att försvinnandet av ”det tredje rummet”, lunchrummet eller kaffemaskinen, skapar ett glapp i det sociala småpratet, som är så viktigt för kreativiteten.

Men är det så viktigt med kreativitet? Enligt en artikel från McKinsey finns det en direkt koppling mellan kreativitet och produktivitet. Och kreativa ledare lyckas bättre både vad gäller tillväxt och innovation. Kreativitet borde därmed prioriteras högt på arbetsplatsen. Så vänta inte med att underhålla kreativiteten, känslan av samhörighet, spontana spaningar och framåtsträvande energi på distans. Det kan kosta dig dyrt.

Så låt oss därför gå direkt på pudelns kärna – hur kan vi skapa kreativa möten på distans?

  1. Bygg mötesstrukturer för kreativitet. Även under fysiska möten förekommer såklart dagdrömmeri och telefonscrollande. Att sitta ensam framför en skärm gör inte saken bättre. Engagemanget behöver förstärkas för att locka fram kreativiteten. Interaktiva möten med ökat utbyte mellan deltagare har enligt studier bevisats vara ett framgångskoncept för att engagera och intressera. Det kan innebära att alla får i uppgift ha en rolig betraktelse med sig in i mötet för att skapa nya tankar. Eller en sådan enkel sak som att mötesledaren öppnar upp för frågor och ber om åsikter. Kort sagt — be om interaktion för att skapa engagemang och kreativitet.

Var också tydlig med syftet för mötet. Vet dina kollegor om att det är ett kreativt möte med målet att generera tre nya idéer kommer det vara enklare att få just det utfallet.

  1. Små grupper med tillit skapar spontanitet. Som kompensation för det naturliga småpratet vid kaffet på kontoret behöver den digitala sociala tilliten övas upp för att underlätta spontana kommentarer. Dela upp medarbetare i grupper om två eller tre för att brainstorma idéer. Medarbetare som trivs med varandra och har jobbat bra ihop tidigare kan med fördel bli matchade även på distans.
  2. Ladda batterierna. Att avsätta en mötesfri timme innan ett kreativt möte kan rädda medarbetarna från att vara uttömda när de loggar in. Ett annat tips är att skicka ut en kreativitetsövning som deltagarna ska göra timmen innan mötet.
  3. Skippa skärmen! Vissa möten kan föras över telefon. Då kan deltagarna gå runt hemma eller varför inte promenera i skogen under mötet (om socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kan, kan ni!). Forskning från Stanford visar att promenader hjälper till att frigöra tankarna. Alla typer av promenader, inomhus som utomhus, förstärkte kreativiteten med 60 procent jämfört med om man satt ner.

Hör av dig för fler idéer om hur ni kan skapa kreativa möten.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg