Hélène Westholm
Partner

Hélène är inriktad på finansiell kommunikation och investor relations. Hélène har en bred erfarenhet av finansiell kommunikation både från egen verksamhet och mångårig rådgivning inom corporate finance.

Hélène har över 25 års erfarenhet inom finansiell rådgivning från bank- och finansmarknaden men har även lång erfarenhet av ägarstyrningsfrågor, bland annat för statliga bolag inom Regeringskansliet och genom styrelsearbete i börsbolag och i riskkapitalbranschen. Hélène var en av grundarna till Korp Kommunikation med fokus på Finansiell kommunikation och Corporate Communications. Efter tre framgångsrika år med stark tillväxt gick Korp Kommunikation ihop med Paues Åberg Communications 2023.

Utbildning
  • Civilekonom Internationell Ekonomi från Uppsala universitet

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg