Historisk höstbudget

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition (BP:n)[1] för år 2021, men även höständringsbudgeten (HÄB:n)[2] för innevarande år.

Budgeten handlar uteslutande om coronapandemin och dess konsekvenser för Sverige. För att återstarta ekonomin föreslår regeringen en kraftfull grön ekonomisk återstart, och regeringens ambition är att Sverige ska stå starkare efter krisen. För att lyckas med detta innehåller budgeten reformer på över 105 miljarder kronor för 2021 och ytterligare 85 miljarder kronor 2022.

Budgetpropositionen för år 2021 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I samband med budgetpropositionen lämnade regeringen ytterligare ett förslag på ändringar i budgeten för 2020. Regeringen föreslår bland annat 5,5 miljarder kronor till kommunsektorn för merkostnader med anledning av spridningen av covid-19.

Fyra punkter att ta med sig

 • Det var en historisk budget som presenterades i dag. Budgeten innehåller reformförslag på över 105 miljarder kronor under 2021. Tidigare budgetar som bedömts ha varit expansiva har haft ett reformutrymme på 15–30 miljarder kronor. Staten lånar i huvudsak till dessa satsningar.
 • Fokus i budgeten är omstart av Sverige till följd av coronapandemin, som drabbat Sverige och omvärlden hårt.
 • Många av reformerna är dock av tillfällig karaktär och kommer att tas bort om några år, t.ex. den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och den höjda ersättningen i a-kassan.
 • Den rekordstora budgeten innebär att såväl regeringen som samarbetspartierna har fått i genom flera av sina hjärtefrågor:
  • Socialdemokraterna: mer pengar till kommuner och regioner
  • Miljöpartiet: omfattande grön omställning
  • Centerpartiet: sänkt arbetsgivaravgift för unga
  • Liberalerna: sänkt skatt på jobb och företagande

Kontakta oss gärna för mer utförlig analys av vad höstbudgeten innebär för just din verksamhet.


[1] Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för nästa år. Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen på hösten. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg: först helheten och sedan detaljerna.

[2] Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2020.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg