Jonas Sigedal
Manager

Jonas har bred kunskap om public affairs och påverkansarbete, särskilt inom områdena miljö och folkhälsa. Han har även många års erfarenhet från politik och lagstiftningsarbete i Bryssel.

Närmast har Jonas varit rådgivare åt British American Tobacco, där han arbetade med skademinimering, regelefterlevnad och kontakter med politiker och myndigheter. Han är även en av grundarna till tankesmedjan EPHI, som driver miljö- och folkhälsofrågor. Innan dess var han politisk rådgivare och kontorschef åt Christofer Fjellner i Europaparlamentet.

Utbildning
  • Handelshögskolan i Stockholm.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg