Jonathan Segerström
Consultant

Jonathan har erfarenhet av finansiell kommunikation och corporate communications och är särskilt inriktad på frågor rörande investerarrelationer samt finansiell- och strategisk kommunikation.

Jonathan har arbetat inom kommunikation på både företags- och byråsidan, bland annat på ABB Robotics där han varit involverad i projekt relaterat till affärsutveckling samt intern- och extern kommunikation. Han har även erfarenhet som kommunikationskonsult där han fungerat som projektledare, rådgivare och skribent.

Utbildning
  • Magisterexamen i marknadsföring från Karlstad Universitet
  • Kandidatexamen i internationell marknadsföring från Mälardalens Universitet

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg