Malin Appelgren
Director

Malin har bred kompetens av kommunikations- och påverkansarbete från såväl den publika som den privata sektorn med särskild expertis inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon är en rutinerad rådgivare till Paues Åbergs kunder och stödjer företag hur de ska hantera komplexa affärsutmaningar i politiskt styrda verksamheter.

Hennes erfarenhet inom hälso- och sjukvård spänner över flera områden. Malin kommer närmst från det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead Sciences där hon ansvarade för att leda, utveckla och genomföra bolagets Government Affairs strategi i Norden. Malin har även jobbat med hälso- och sjukvårdsfrågor som politisk tjänsteman för Socialdemokraterna i Region Stockholm. Som tidigare konsult hos Paues Åberg (2015-2020) arbetade Malin nära kunder från bl.a. läkemedels- och med-techbranschen.

Utöver Region Stockholm har Malin även politisk erfarenhet från arbete inom riksdag och regering. Hon har ett brett nätverk inom politiken såväl som patientföreningar, intressepolitiska nätverk till tjänstemän inom hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Utbildning
  • Filosofie kandidatexamen i statskunskap
  • Examen i PR och kommunikation från Berghs School of Communication.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg