Malin Johansson och Stina Oldfeldt utsedda till partners i Paues Åberg Communications

Malin Johansson och Stina Oldfeldt har utsetts till partners och delägare i Paues Åberg Communications. Malin har arbetat på Paues Åberg i sju år och Stina i två. Båda har en inriktning mot Corporate Communications och båda har på ett värdefullt sätt medverkat till att utveckla byråns affär inom detta segment.

– Tio år efter att Paues Åberg startade har vi antagit en ambition att bli Sveriges mest attraktiva kommunikationsrådgivare. För att lyckas med detta avser vi att bredda ägandet i byrån och vi förstärker nu partnergruppen med två ytterst kompetenta personer som ett led i detta arbete. Malin har under sina sju år arbetat målmedvetet och systematiskt och byggt upp en imponerande portfölj av uppdrag som vittnar om kundernas förtroende och ett utpräglat affärstänk. Stina har med sin både breda och djupa förståelse av strategisk kommunikation och ledarskap snabbt etablerat sig som en nyckelspelare på byrån, säger Allan Åberg, partner och medgrundare av Paues Åberg Communications.

Malin Johansson började på Paues Åberg 2016 och har sedan dess gjort en spikrak karriär. Malin är en efterfrågad rådgivare inom hela fältet av strategisk kommunikation med spetskompetens inom muntlig kommunikation. Malin har arbetet med ett flertal kunder inom arbetsgivarsfären men också med många bolag inom till exempel fastighet, infrastruktur, finans och shipping.

– Kort och gott känns detta roligt, viktigt och spännande. Mina sju år på byrån rymmer både rekordtillväxt, tuffa pandemiår och expansion. Jag har genom åren fått ett stort förtroende för det sätt Paues Åberg drivs på och jag ser fram emot att vara en del av den resan framåt, säger Malin Johansson.

Stina Oldfeldt anslöt till Paues Åberg 2021 och har sedan dess arbetat fokuserat och framgångsrikt med att utveckla och bredda byråns arbetssätt och erbjudande inom strategisk kommunikation. Hon har över 20 års erfarenhet från kommunikationsområdet, bland annat som strateg och byråchef på ett flertal kommunikationsbyråer. Stina har också drivit egen PR-byrå och därtill innehaft roller som marknads- och kommunikationschef. Stina är sedan maj 2022 en del av Paues Åbergs ledningsgrupp.

– Paues Åberg är en fantastisk byrå som med Allan och Theo i spetsen byggt en kultur och ett erbjudande som håller högsta klass. Jag är mycket glad över att få förtroendet att nu bli delägare och tillsammans med övriga partners och medarbetare förverkliga vårt höga mål om tillväxt, säger Stina Oldfeldt.

För mer information, vänligen kontakta:
Allan Åberg, partner och medgrundare
E-mail: allan.aberg@pauesaberg.se Tel: 0733 38 33 11

Malin Johansson, partner
E-mail: malin.johansson@pauesaberg.se Tel: 070-092 91 69

Stina Oldfeldt, partner
E-mail stina.oldfeldt@pauesaberg.se Tel: 070-924 87 42

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg