Malin Tourabi
Partner

Malin arbetar främst med kommunikationsrådgivning vad gäller opinionsbildning i näringslivs- och finansrelaterade frågor.

Bland uppdragsgivarna finns flera stora arbetsgivar- och branschorganisationer. Hon är även expert inom muntlig kommunikation och arbetar med utbildning, talarträning och budskapsträning samt konceptutveckling och genomförande av seminarier. Därutöver är Malin verksam som moderator och föreläsare.

Malin har tidigare arbetat som föreläsare för olika biståndsprojekt och inom ramen för en föreläsningsturné i nationalekonomi i Svenskt Näringslivs regi.

Utbildning
  • Civilekonomexamen med inriktning Nationalekonomi, Linköpings universitet

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg