Nu formas den nya bostadspolitiken

Det är kris på bostadsmarknaden. Efter att i flera år ha ropat att vargen kommer är gråben till slut här. Bostadsbyggandet är nere på nivåer som är farligt låga i förhållande till behoven. Det förvärrar bostadsbristen och kommer att sänka tillväxten. Byggkrisen beräknas kosta runt tusen miljarder i tillväxtbortfall fram till 2030, enligt Stockholms Handelskammare. Så vad som händer nu? Kommer politiken att agera resolut eller riskerar Sverige en utdragen kollaps som på 90-talet?

Regeringen Kristersson har dragit på sig kritik för att vara passiv, men listan över uppdrag och utredningar innehåller flera viktiga initiativ på området.

Boverket, Lantmäteriet och kommunerna har till exempel fått i uppdrag att snabba på de kommunala processerna, korta ledtiderna och öka förutsägbarheten. Regeringen vill också stimulera småhusbyggandet, åstadkomma regelförbättring och möjliggöra billigare bostäder genom att rucka på vissa standardkrav. Lika viktigt är reglerna för hyra vid andrahandsuthyrning och nybyggnation, att göra det lättare att dela upp bostäder samt givetvis förändringar av bolånetaket.

Näringsminister Ebba Busch har å sin sida signalerat att det är dags att satsa på en nybyggaranda. Det inkluderar bostäder och innebär ett tänk om ökat statligt ansvarstagande. Regeringens samordnare för samhällsomvandlingen i norr har till exempel föreslagit tydliga satsningar på bostadsbyggande med statliga garantier.

Socialdemokraterna ligger heller inte på latsidan. Partiet har gjort en tydlig omprövning av den gamla linjen med generella subventioner för hyresrätter. Nu gäller riktade stöd till unga och studenter och tillväxtorter, statliga byggkrediter och startlån för förstagångsköpare.

Den klassiska bostadspolitiska konflikten står mellan å ena sidan en tilltro till regelförenklingar och slopad hyresreglering och, å andra sidan, subventioner och generell politik. Den pågående byggkrisen har kastat om spelplanen. Min uppfattning är att partierna, från höger till vänster, är villiga att ompröva gamla sanningar, ta till sig ny kunskap och att söka nya svar. För aktörerna inom byggbranschen öppnar det ett unikt påverkansfönster.

Fredrik Saweståhl, Manager

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg