Nu öppnar vi i Skåne

Paues Åberg startade 2013, och sedan dess har byrån växt till 19 konsulter i Stockholm. Nu öppnar vi kontor även i Helsingborg, med målet att fortsätta växa och etablera oss som en ledande aktör i Öresundsregionen.

– Vi upplever att allt fler företag och organisationer på den skånska marknaden efterfrågar kvalificerad rådgivning och genomförandestöd. Det handlar om att förstå hur den egna verksamheten påverkas av politiska processer och beslut och om att genom kommunikation bygga relationer med omvärlden, säger Philip Lerulf som är ansvarig för verksamheten i Skåne.

Paues Åbergs tjänster inom public affairs inkluderar analyser av politiska beslut, lobbying och opinionsbildning. Inom corporate communications ingår bland annat kriskommunikation, kommunikation vid organisationsförändringar och förvärv. Byråns kunder finns i första hand inom politiskt reglerade branscher, och i verksamheter som ofta granskas av media och allmän opinion.

– Satsningen i Skåne är en del av vår långsiktiga tillväxtstrategi. Vi har redan flera kunder som är aktiva i Öresundsregionen. Genom att finnas på plats kan vi dels utveckla befintliga uppdrag, dels erbjuda nya uppdragsgivare den fulla bredden av den kompetens vi har i byrån, säger Theodor Paues, partner.

Utvecklingen i Öresundsregionen präglas av en snabb befolkningstillväxt vilket skapar behov av en fördjupad dialog mellan politik, näringsliv och media. Paues Åberg ser en växande marknad för uppdrag inom bland annat infrastruktur, bygg och fastigheter.

– Ett uppmärksammat projekt som vi nyligen genomförde är Infrastrukturkommissionen. På uppdrag av åtta stora aktörer inom infrastruktur fungerade byrån som projektledare och sekretariat för den kommission som tog fram förslag och skapade dialoger kring finansiering av ny infrastruktur bland annat ett förslag om en ägarväxling av Öresundsbron. Det är ett mycket bra exempel på hur vi kan hjälpa till med både de övergripande strategierna och med det praktiska genomförandet, säger Philip Lerulf.

Philip Lerulf har arbetat som konsult i Paues Åberg sedan byrån bildades 2013, med uppdrag inom bland annat installation och bygg, välfärdstjänster, besöksnäring och ideell sektor. Han har tidigare arbetat på tankesmedjan Timbro, som politisk sakkunnig i EU-parlamentet och som nyhetsreporter på Helsingborgs Dagblad. Han har även fått flera böcker publicerade, däribland Balansakten (2013), om förutsättningarna för privat förmögenhetsbildning i Sverige.

Paues Åbergs kontor i Helsingborg ligger på Drottninggatan 11. Bemanningen på plats består inledningsvis av Philip Lerulf, med målsättningen att inom kort utöka med fler konsulter.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg