På jakt efter en ny Centerpolitik

Riksdagsvalet 2022 blev ingen framgång för Centerpartiet. Ett år efter att Muharrem Demirok tog över efter Annie Lööf är det tydligt att inte heller det gett något lyft i opinionen. Den nya partiledaren framstår som en sympatisk person och uppskattas internt i partiet för sitt inlyssnande ledarskap, men budskapen i partiets nya fokusfrågor saknas eller når inte fram.

Centerpartiets kommundagar i Umeå den gångna helgen blev en chans för att partiet att samla sig för vårens aktiviteter – och för utomstående att ta temperaturen på partiets politik.

Tre saker vi tar med oss:

  • EU-valet – partiets vägval prövas Valet till Europaparlamentet den 9 juni är en möjlighet för framför allt riksdagens småpartier att få synlighet och och framgång. För Centerpartiet är insatserna särskilt höga. Kommer partiet försöka utveckla en EU-vinkel på fokusfrågorna skola, klimat och landsbygd eller väljer de att gå till val på nya frågor? Partiets EU-parlamentariker Emma Wiesner har en stark ställning på temat klimat och industri. Det Utmaningen för partiet blir att hitta EU-vinkeln på politiken. Förutsättningarna finns där. Såväl frågorna kopplade till klimatet och industrins omställning som livsförutsättningarna för människor utanför städerna rymmer potential.
  • Konkret politik istället för liberal opinionsbildning? I de två senaste riksdagsvalen har Centerpartiet i stor utsträckning förhållit sig till Sverigedemokraterna. Det är tydligt att den strategin inte fungerat och det förefaller även inom partiet finnas en växande trötthet inför den valda linjen. Men innan partiet kan byta riktning krävs ny, konkret policy. Här finns ett jobb att göra. Partiet behöver också fundera på varför storstadsväljare ska rösta på Centerpartiet istället för på Magdalena Andersson. Centerpartiet ligger sedan en tid mycket nära Socialdemokraterna i retoriken. Hur nära kan partiet ligga utan att riskera att tappa liberala väljare – och hur långt kan partiet röra sig högerut utan att försvåra ett framtida samarbete med S? 
  • En ny roll på lokalplanet Sverigedemokraterna gick starkt framåt i många delar av landet där Centerpartiet historiskt varit starkt. För Centerpartiet innebar det förlorade mandat, men framför allt att det lokala ekosystemet rubbades. Valresultatet gjorde vissa kommuner och regioner svårstyrda och samarbetsklimat är på många håll tufft. Centerpartiets resa tillbaka på nationell nivå börjar lokalt. Det förutsätter ny, konkret policy, men också att partiet vinner tillbaka mark i frågor som partiet traditionellt haft hög trovärdighet i, t ex näringspolitiken.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg