Paues Åberg erbjuder: Analys av årets vårproposition - Paues Åberg

Paues Åberg erbjuder: Analys av årets vårproposition

Måndagen den 15 april lämnar regeringen sin ekonomiska vårproposition (VÅP:en) till riksdagen. VÅP:en innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

I år väntas VÅP:en bli extra viktig. Detta eftersom den nya regeringen då kan göra ändringar i budgeten för innevarande år, men också avisera vilka ytterligare reformer som kan komma i höstens budgetproposition. Ändringar och reformer som kan påverka många branscher eller och samhällsområden.

Paues Åbergs erbjuder därför följande tjänst:

  • Vi sammanfattar och analyserar VÅP:en utifrån er verksamhet. Hur påverkar innehållet er, vilka hot och möjligheter finns i propositionen? Vad säger regeringen om kommande reformer på ert område?

 

För mer information, kontakta För mer information, kontakta Fredrik Östbom, Director på Paues Åberg.

 

Läs vidare