Paues Åberg erbjuder: Analys av årets vårproposition

Måndagen den 15 april lämnar regeringen sin ekonomiska vårproposition (VÅP:en) till riksdagen. VÅP:en innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

I år väntas VÅP:en bli extra viktig. Detta eftersom den nya regeringen då kan göra ändringar i budgeten för innevarande år, men också avisera vilka ytterligare reformer som kan komma i höstens budgetproposition. Ändringar och reformer som kan påverka många branscher eller och samhällsområden.

Paues Åbergs erbjuder därför följande tjänst:

  • Vi sammanfattar och analyserar VÅP:en utifrån er verksamhet. Hur påverkar innehållet er, vilka hot och möjligheter finns i propositionen? Vad säger regeringen om kommande reformer på ert område?

 

För mer information, kontakta För mer information, kontakta Fredrik Östbom, Director på Paues Åberg.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg