Paues Åberg erbjuder: Kommunikationspaket för börsnoterade forskningsbolag

Är du ett life science-bolag som har svårt att få investerare att få upp ögonen för ditt bolag?

Många mindre börsnoterade forskningsbolag har svårt att hinna med mer än den regelstyrda informationsgivningen till marknaden. Sällan finns någon intern resurs med ett övergripande kommunikationsansvar. Det gör det svårt att vara långsiktig och uthållig. Resultatet blir brist på uppmärksamhet, att målgrupperna inte begriper vad som förmedlas och att marknaden saknar tillit till varumärket.

Därför har vi på Paues Åberg utvecklat en metod som riktar sig mot alla bolag, oavsett ägarform, som har svårt att lyfta blicken från molekylerna och dagskursen. Ett ”kommunikationspaket” med ett antal övningar som gör det tydligare för bolagsledning och styrelse hur, var och varför man ska kommunicera kring bolaget.

  • Paues Åberg hjälper er att säkerställa att bolaget har en solid kommunikativ plattform att stå på, oavsett förändringar i ägarbild eller projektportfölj. Utifrån ett innehåll som är begripligt i ett större sammanhang och som skapar engagemang.

 

För mer information, kontakta Carolin Wiken, partner på Paues Åberg.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg