Paues Åberg förstärker inom hållbarhet

– värvar Pernilla Klein som senior rådgivare

Paues Åberg har rekryterat Pernilla Klein som Senior Advisor. Pernilla har mer än 20 års erfarenhet från seniora roller inom politik, finansmarknad, näringsliv och ideell sektor, bland annat som chef för kommunikation, ägarstyrning och hållbarhet på Tredje AP-fonden och vice VD på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Närmast kommer Pernilla från Hallvarsson & Halvarsson där hon under de senaste sju åren varit rådgivare inom strategisk kommunikation, hållbarhetsstrategi och hållbarhetskommunikation.

– Vi har siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommunikationsrådgivare med fokus på politisk påverkan, företagskommunikation och finansiell kommunikation. Eftersom hållbarhet är centralt i allt fler av våra uppdrag är vi mycket glada över att kunna presentera Pernilla som en del i vårt team. Hon kommer att ha en betydande roll som senior rådgivare på byrån och i synnerhet i byggandet av vårt hållbarhetserbjudande, säger Allan Åberg partner och medgrundare på Paues Åberg Communications.

Pernilla har lång erfarenhet som strategisk rådgivare inom hållbarhet från en rad olika typer av projekt så som utveckling av hållbarhetsledningsramverk, väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning. Hon bidrar också med djupgående kunskap om hur institutionella investerare arbetar med hållbara investeringar och den metodik som de alltmer inflytelserika ESG-ratinginstituten använder. Pernilla har en utbildning i nationalekonomi, finansiell ekonomi och hållbart företagande vid Handelshögskolan i Stockholm, New York University Stern School of Business och Clark University.

– Ett av de områden som jag fokuserat på är att integrera hållbarhet i bolagsberättelser. Att formulera en sann och trovärdig berättelse om hur hållbarhetsarbetet skapar värde för kunder, investerare och samhälle är idag helt avgörande för att bygga förtroende. Jag ser fram emot att få bidra till att bygga Paues Åbergs erbjudande inom hållbarhet och därmed stötta Paues Åbergs uppdragsgivare med att möta de regulatoriska kraven men också att dra kommersiell nytta av sitt hållbarhetsarbete, säger Pernilla Klein.

Paues Åberg har en strategi om tillväxt och genomförde under juni 2023 ett förvärv av den finansiella kommunikationsbyrån Korp Kommunikation. Med förvärvet och rekryteringen av Pernilla Klein har Paues Åberg totalt 35 medarbetare.  

Pernilla Klein börjar på Paues Åberg den 14 augusti.

För mer information, kontakta:

Allan Åberg, Partner, 0733-38 33 11
Pernilla Klein, Senior Advisor, 0709-59 45 44

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg