Paues Åberg ingår partnerskap med Advant

Paues Åberg fördjupar samarbetet med kommunikations- och digitalbyrån Advant i Karlstad. Paues Åbergs uppdragsgivare får nu, utöver strategiska kommunikationstjänster, direktaccess till expertis inom design och digital kommunikation.

– Vi ser att allt fler aktörer efterfrågar en bred palett av kommunikationstjänster. Genom partnerskapet med Advant möter vi efterfrågan på heltäckande tjänster. Med sammanlagt 70 konsulter blir vi en stark one-stop shop som levererar insiktsbaserad, kreativ och resultatinriktad kommunikation oberoende av målgrupp eller kanal, säger Allan Åberg, partner i och grundare av Paues Åberg.

Advant är en kommunikationsbyrå i Karlstad med 35 konsulter. Byrån grundades 2007 och samarbetet med Paues Åberg har pågått sedan 2018. Under dessa år har byråerna genomfört flera stora uppdrag tillsammans.

Det fördjupade partnerskapet innebär integrerade team och ett gemensamt utvecklingsarbete för att utveckla såväl befintliga som nya erbjudanden. Uppdragsgivarna kommer få direkt och sömlös access till byråernas samlade expertis. För Paues Åbergs uppdragsgivare innebär det till exempel stärkt kompetens inom kampanj och uttag i digitala kanaler där Advant ligger i framkant.

Mikael Engström är delägare i Advant. För honom är partnerskapet en bekräftelse på en väl fungerande relation och en viktig signal till befintliga och framtida uppdragsgivare.

– Paues Åbergs kompetens inom opinionsbildning, lobbying, företagskommunikation och finansiell kommunikation kompletterar vårt erbjudande på ett fint sätt. Vi får möjlighet att erbjuda våra kunder kommunikationstjänster på områden där vi inte själva har något erbjudande, säger Mikael Engström.


Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg