Paues Åberg Insikt: Medtech – en allt hetare investeringssektor

Paues Åbergs rådgivning – inte minst inom finansiell kommunikation – grundar sig alltid på noggrant och genomtänkt insiktsarbete. För att hjälpa våra kunder förstå de senaste trenderna inom investerarrelationer startar vi nu artikelserien Paues Åberg Insikt, där vi delar med oss av insikter inom just finansiell kommunikation. Målet är att hjälpa bolag förstärka kommunikationen gentemot investerare, samarbetspartners och andra viktiga målgrupper. Har du önskemål om ett specifikt insiktsarbete är du varmt välkommen att höra av dig.

Read the article in English here, published in Nordic Life Science: http://bit.ly/3beWFHZ

Mäta investerarintresse genom analys av kapitalanskaffning

Ett bra tillvägagångssätt för att förstå de senaste trenderna inom investerarrelationer är att analysera olika branschers kapitalanskaffning. Eftersom vi på Paues Åberg har särskild expertis inom life science valde vi att börja med att granska nyemissioner i bolag verksamma inom sektorerna läkemedel och medtech. Till vår hjälp hade vi sidan nyemissioner.se, där vi valde att fokusera på nyemissioner gjorda på Nasdaq Stockholm och First North mellan januari 2017 och december 2020.

I vår granskning begränsade vi oss till bolag som uppfyllde följande tre kriterier:

  1. De var kategoriserade som läkemedels-/medicinbolag på nyemissioner.se
  2. Det hade en definierad verksamhet inom läkemedel och medtech
  3. Deras huvudkontor låg i Sverige.

Därutöver granskade vi även siffrorna från Vantages rapport Pharma, Biotech and Medtech in review HY2020. Detta för att få en bild av anskaffningen av privat kapital (i form av riskkapital).

Hur ser investeringsviljan ut i svenska läkemedels- och medtechbolag?

Undersökningen visade att investeringarna i läkemedelsbolag i form av nyemissioner ökade med 11 procent mellan 2018 och 2019 (drygt 7 miljarder SEK investerade) och med 49 procent mellan 2019 och 2020 (drygt 10,5 miljarder SEK investerade). Vad gäller medtech var skillnaden betydligt större procentuellt sett: upp 62 procent mellan 2018 och 2019 (motsvarande 3,1 miljarder SEK investerade) och hela 109 procent mellan 2019 och 2020 (motsvarande drygt 6,6 miljarder SEK investerade). Det är med andra ord en ökning på 235 procent mellan 2018 och 2020 (1,94 miljarder SEK investerade i december 2018 och 6,5 miljarder SEK investerade i december 2020).

Läs mer om medtechs tillväxt i Dagens industri.

Enligt Vantages rapport ser globala anskaffningar av riskkapital mer ut som en berg-och-dalbana för läkemedel. Många experter anser dock att 2018 var ett avvikande år och att samtliga finansieringar generellt sett var rekordhöga. Vad gäller medtech har det varit en gradvis minskning av globala anskaffningar av riskkapital, något som troligen kan förklaras av att riskkapitalister vill att bolag ska vara mer etablerade innan de är villiga att finansiera.

Ett lovande framtidstecken för kapitalanskaffning inom svensk medtech är att digital hälsa och biotech/life science rankas som den andra respektive fjärde mest spännande sektorn för europeiska ängelinvesterare, enligt en rapport från riskkapitalbolaget Atomico. I samma rapport pekas Sverige också ut som den nation som lockar till sig mest kapital per capita.

Det finns alltså en stor investeringsvilja i svenska bolag verksamma inom läkemedel och medtech. Ökade investeringar och ett allt större intresse för medtech tyder också på att branschen blir allt viktigare och hetare i investerarnas ögon. Särskilt intressant är bolag som har etablerat sig och byggt upp ett förtroende på marknaden.

Hur påverkar investeringsviljan ett börsnoterat bolags kommunikationsarbete?

En vilja att investera börjar med ett intresse, som inte sällan får sin näring av god kommunikation. Ett falnat intresse kan snabbt få stora konsekvenser. Paues Åbergs partner, Carolin Wiken, beskriver i sin senaste krönika för Life Science Sweden vikten av att ha en equity story – en begriplig beskrivning av hur ens innovationer löser utmaningarna i hälso- och sjukvården. Varför ska marknaden efterfråga och fortsätta investera i just dessa innovationer?

På Paues Åberg är vi övertygade om att en aktiv, planerad och begriplig kommunikation är en förutsättning för att investeringsviljan i Sveriges medtech-bolag ska vara fortsatt hög. Det är också något vi regelbundet hjälper bolag med. Vill du ha mer information om detta eller någon annan av våra tjänster inom finansiell kommunikation? Kontakta våra rådgivare:

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg