Paues Åberg rekryterar erfaret kommunalråd

Fredrik Saweståhl har rekryterats till Paues Åberg. Fredrik Saweståhl har en lång karriär inom Moderaterna, framförallt inom kommun- och regionalpolitiken men också från rikspolitiken i egenskap av förbundsordförande för Öppna Moderater. Med denna erfarenhet kommer Fredrik Saweståhl att bli en viktig förstärkning av Paues Åbergs erbjudande inom Public Affairs.

– Public Affairs är ett av våra två huvudområden. 2019 har börjat mycket starkt för oss och vi ser en kraftigt ökande efterfrågan på våra tjänster. Fredrik Saweståhl har arbetat med praktisk politik på högsta nivå i mer än tio år. Hans erfarenheter från kommun- och regionalpolitik är mycket värdefulla för oss och våra kunder eftersom vi ser att våra kunder efterfrågar allt mer av rådgivning kring påverkansarbete gentemot kommuner och regioner, säger Allan Åberg, partner och medgrundare till Paues Åberg Communications.

Fredrik Saweståhl var fram till valet i september 2018 kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Tyresö där han ledde ett Allianssamarbete under nio år. Han har också varit aktiv i Öppna Moderater sedan 2007, de senaste åtta åren som förbundsordförande. Han är alltjämt aktiv i regionalpolitiken i Stockholms län, bland annat som ledamot i regionfullmäktige.

– Det känns riktigt inspirerande att nu ta klivet från den politiska världen till Paues Åberg som är en byrå med ett gott rykte inom politiken. Att få arbeta med samhällsfrågor och påverkan från andra sidan är väldigt lockande. Paues Åbergs betoning på starka värderingar och ett systematiskt arbetssätt har också spelat stor roll för mig när jag valt att söka mig till byrån, säger Fredrik Saweståhl.

Fredrik Saweståhl som får titeln Manager börjar på Paues Åberg den 13 maj.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg