Så förändrar du din kommun, eller rädda byggföretag vinner inga detaljplaner

Fredrik Saweståhl var under nio år kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Tyresö. Han har jobbat politiskt på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Här tipsar Fredrik om hur din verksamhet kan bättre påverka de kommunala besluten som tas, innan de beslutas. 

Hur ofta frågar du dig med förundran i rösten, vad håller de egentligen på med i kommunhuset? Tänker du då och då, om de bara gjorde som vi sagt skulle det här bli mycket bättre? Blev inte den detaljplan du var med i som du tänkte dig? Du är inte ensam. Men lokalpolitiken är inte en annan värld. Den går att förstå och påverka.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, bostadsbristen är stor, infrastrukturen hänger inte med, vi blir allt fler äldre och får fler barn. Det behövs mer av allt och det går bara att lösa i samverkan mellan det offentliga och privata. Kommuner och företag behöver förstå varandra bättre.

Men samverkan kräver dialog. Dialog måste föras på ett konstruktivt sätt och den som vill ta ansvar behöver komma in på rätt sätt och i rätt tid. Rädda pojkar får aldrig kyssa vackra flickor som Kikki Danielsson sjöng 1986. Det samma gäller om du vill påverka utvecklingen i en kommun. Rädda byggföretag vinner inga detaljplaner. Det behöver inte vara svårt. Men det kräver att man anstränger sig lite för att förstå den andra sidan.

Här är fem slutsatser som underlättar dina relationer med den kommunalgrå verkligheten.

Våga ta plats
Förtroendevalda är öppna för att diskutera med näringslivet. Det blir i regel konstruktiva möten och för nästan alltid frågor framåt. Men ingen blir inbjuden. Man bjuder in sig själv. Vill man tala med den lokala politiska ledningen – ring den! Boka möten! Knyt inte näven i fickan när det redan är försent!

Var effektiv och förberedd
Ingens tid är gratis, inte ens kommunalrådets. Tänk på att det är dina skattepengar som betalar hens lön. Var effektiv i möten med politiken. Inga långa presentationer med Powerpoint om hela ditt företags historia och struktur. Ingen, exakt ingen, är intresserad. Kort introduktion och sen rakt på sak är det som gäller.

Skaffa koll på läget innan. Handlar det om bostäder? Kolla den senaste Översiktsplanen så du vet hur strategin ser ut. Det är garanterat bättre att veta ambitionsnivå innan du försöker pitcha fel byggnader på fel plats.

Ta inte möten på chans. Säg inte ”Vi bygger hållbara och moderna bostäder – var kan vi bygga dom?”. Då är risken att svaret blir – det gör många och dörren är där! Din ingång är ”Vi är intresserade av att bidra till utvecklingen här. Vi har kollat och ser att ni vill bygga ett nytt bostadsområde vid vattnet och vi tror att vårt koncept och våra hus skulle passa bra där. Hur kan vi tillsammans gå vidare med det?”

Ha koll på hur beslut fattas
Den som vill påverka politiken lokalt behöver vara ute i tid. Vill du bygga bostäder eller driva verksamhet behöver du se de längre processerna. Kommuner har långsiktiga strategier som Översiktsplan och behovsplaner inom omsorg och skola. Utgå från dessa. Klargör sedan hur du kan bidra. Ge dig in i dialog med kommunen innan den hinner fatta beslut om hur planer och strategier ska omsättas i praktiken och saker börjar låsa sig.

Se till att vara delaktig och kom med förslag så fort kommunen börjar arbetet med nästa Översiktsplan eller strategi. Du kan prägla utvecklingen. När sådana processer börjar, sker det genom beslut som är offentliga.

Kom ihåg att de formella beslutsprocesserna med nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige är just formella. I regel är det redan klart innan ärenden kommer upp. De viktigaste diskussionerna om en detaljplan sker under beredningen, inom den politiska majoriteten och mellan majoriteten och förvaltningen. Det är under de tidsfönstren som du har mest att vinna på att ligga på i dialogen.

Var partners inte motparter
Politiska processer tar tid. Frustrerande lång tid tror jag de flesta tycker, men det är bara att tugga i sig. De bästa processerna är där parterna samverkar istället för att motverka varandra då kan tiden kapas. Ni sitter alla i samma båt. Ni ska tillsammans ro i land ett komplicerat projekt och följa en uppsjö av regler, hantera opinionsyttringar och överklaganden och allt annat som kan dyka upp under den tid en detaljplan tas fram. Utgå från att alla parter har goda intentioner och är kompetenta. Misstänk inte varandra och skyll inte på varandra. Bli inte motparter.

Hur tänker det där kommunalrådet
Vad driver politiken? Hur tänker kommunalrådet? Först och främst är utgångspunkten att alla politiker vill väl. Alla vill åstadkomma bästa möjliga för kommunen man själv bor och verkar i. Vad som är bästa möjliga skiljer sig beroende på vilket parti, vilken koalition, som styr. Det finns ideologiska skillnader och det märks även på lokal nivå.

Alla politiker vill för det första bli omvalda och för det andra genomföra sitt partis program. Det är överordnat. Det innebär att om du driver på för projekt som kan få konsekvenser för de två målen minskar dina chanser att lyckas ordentligt. Men med stöd av sådant du kan skaffa dig kunskap om genom offentliga handlingar kan du ha rätt ingångsvärden och bidra till att kommunalrådet kan uppfylla punkt ett och två.

Vill du veta mer om hur du kan påverka kommunala beslut, kontakta gärna Fredrik Saweståhl, manager på Paues Åberg.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg