Så tar du fram och kommunicerar en strategisk forsknings- och innovationsagenda

Strategiska innovationsprogram har det senaste decenniet spelat en central roll i finansieringen av forskning och utveckling i Sverige. När ansvariga myndigheter nu förbereder nästa generations innovationsprogram, Impact Innovation, ges möjlighet för olika näringar att se över sitt strategiska arbete.

Till grund för ett strategiskt innovationsprogram ligger en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Trots att dokumentet har stor betydelse får det sällan någon större uppmärksamhet. Det vill vi ändra på genom att berätta om våra erfarenheter och lärdomar av att bidra i framtagandet av en agenda.

Våren 2022 publicerade den svenska gruv- och mineralindustrin samt metallutvinnande industrin en ny, gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda. Jenny Greberg som är programdirektör för Swedish Mining Innovation och Katarina Nilsson, FoI-direktör på Svemin, ledde arbetet med stöd av Paues Åberg.

Vilket underlag behövs för att ta fram en agenda? Hur behöver arbetet planeras och vilka metoder bör användas för att säkerställa både samordning och en effektiv produktion? Hur kan forsknings- och innovationsagendan användas och hur kan de kommunikativa dimensionerna vävas in så tidigt som möjligt i arbetet? Dessa och många andra frågor får du svar på under vårt frukostseminarium.

Medverkande:

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation
Katarina Nilsson, expert forskning och innovation på Svemin, tidigare Näringsdepartementet
Philip Thomasson Lerulf, konsult på Paues Åberg och ansvarig projektledare och skribent
Samtalet modereras av Allan Åberg, partner på Paues Åberg.

Frukostklubben äger rum hos oss på Karlavägen 58, 2 tr, den torsdag 15 september kl. 8.30–9.30. Frukost serveras från kl. 8.00. Vi utlovar en inspirerande och tankeväckande timme.

Varmt välkommen!


Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg