Sammanfattning av regeringens vårproposition och vårändringsbudget 2020

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens ekonomiska vårproposition (VÅP:en) och vårändringsbudget (VÄB:en) för 2020. Ändringarna är en del av överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I år handlar de flesta av förslagen om covid-19 och olika krispaket.

Sedan krisen startade har regeringen presenterat fem extra ändringsbudgetar med förslag för att minska smittspridningen, minska konsekvenserna för svenska jobb och företag, öka tryggheten och omställningen för den som blir arbetslös, öka möjligheterna till utbildning och omställning samt ytterligare tillskott till kommuner och regioner. Därutöver har riksdagen godkänt ett förslag som ger regeringen ökad befogenhet att under tre månader snabbt kunna ta beslut för att minska smittspridning av covid-19.

5 punkter att ta med sig

  1. Regeringen har tidigare lagt fram fem extra ändringsbudgetar för att dämpa effekterna av virusutbrottet.
  2. Dagens vårproposition och ordinarie ändringsbudget innehåller därför få nyheter eller extra satsningar utöver tidigare presenterade krispaket. Regeringen lägger alla tillgängliga resurser på att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.
  3. Totalt har regeringen presenterat stödåtgärder på drygt 100 miljarder kronor för att bekämpa effekterna av coronaviruset. Mest pengar i dagens ändringsbudget lägger regeringen på extraresurserna (22 miljarder kronor) till kommuner och regioner.
  4. Regeringen tecknar en dyster bild av det ekonomiska läget framöver på grund av coronaviruset och kommer att presentera fler krisåtgärder eller justera upp nivåerna på tidigare stödåtgärder om det behövs. Regeringen har därför höjt utgiftstaket med 350 miljarder kronor.
  5. Bortom den pågående pandemin ska regeringen åter fortsätta kampen mot de samhällsproblem som regeringen identifierat sedan tidigare med fortsatta reformer.

 

Vill du veta mer om vårbudgeten? Kontakta då Fredrik Östbom, director, på Paues Åberg.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg